Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Akvariet I Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Akvariet I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55557171
Nordnesbakken 4 Nordnesbakken 4 Fax: 55557180
5005 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 966876433
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 5/25/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomiforum Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
-38.94%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.831.000 36.104.000 34.869.000 31.538.000 34.083.000
Resultat: 704.000 1.153.000 1.577.000 -6.570.000 2.639.000
Egenkapital: 25.341.000 24.650.000 23.523.000 21.973.000 28.543.000
Regnskap for  Stiftelsen Akvariet I Bergen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.831.000 36.104.000 34.869.000 31.538.000 34.083.000
Driftskostnader -35.403.000 -34.186.000 -32.462.000 -37.256.000 -30.354.000
Driftsresultat 1.428.000 1.918.000 2.409.000 -5.717.000 3.728.000
Finansinntekter 31.000 24.000 25.000 41.000 55.000
Finanskostnader -755.000 -789.000 -856.000 -894.000 -1.145.000
Finans -724.000 -765.000 -831.000 -853.000 -1.090.000
Resultat før skatt 704.000 1.153.000 1.577.000 -6.570.000 2.639.000
Skattekostnad -13.000 -25.000 -27.000 0 -61.000
Årsresultat 691.000 1.127.000 1.550.000 -6.570.000 681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.102.000 39.596.000 41.274.000 41.291.000 46.731.000
Sum omløpsmidler 10.733.000 8.183.000 7.475.000 5.785.000 10.548.000
Sum eiendeler 49.835.000 47.779.000 48.749.000 47.076.000 57.279.000
Sum opptjent egenkapital 24.523.000 23.854.000 22.741.000 21.217.000 27.804.000
Sum egenkapital 25.341.000 24.650.000 23.523.000 21.973.000 28.543.000
Sum langsiktig gjeld 17.761.000 19.133.000 20.455.000 21.740.000 22.972.000
Sum kortsiktig gjeld 6.733.000 3.996.000 4.771.000 3.363.000 5.764.000
Sum gjeld og egenkapital 49.835.000 47.779.000 48.749.000 47.076.000 57.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.640.000 33.553.000 32.777.000 30.412.000 32.764.000
Andre inntekter 2.191.000 2.551.000 2.093.000 1.126.000 1.320.000
Driftsinntekter 36.831.000 36.104.000 34.869.000 31.538.000 34.083.000
Varekostnad -1.436.000 -1.406.000 -1.432.000 -1.519.000 -1.159.000
Lønninger -16.329.000 -15.835.000 -15.894.000 -13.761.000 -13.566.000
Avskrivning -3.577.000 -3.166.000 -2.782.000 -2.788.000 -3.100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -242.000
Andre driftskostnader -14.061.000 -13.779.000 -12.354.000 -19.188.000 -12.287.000
Driftskostnader -35.403.000 -34.186.000 -32.462.000 -37.256.000 -30.354.000
Driftsresultat 1.428.000 1.918.000 2.409.000 -5.717.000 3.728.000
Finansinntekter 31.000 24.000 25.000 41.000 55.000
Finanskostnader -755.000 -789.000 -856.000 -894.000 -1.145.000
Finans -724.000 -765.000 -831.000 -853.000 -1.090.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -14.000
Årsresultat 691.000 1.127.000 1.550.000 -6.570.000 681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 460.000 635.000 232.000 0 139.000
Fast eiendom 36.887.000 37.692.000 39.212.000 39.029.000 43.215.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.749.000 1.264.000 1.505.000 1.766.000 2.813.000
Sum varige driftsmidler 38.637.000 38.956.000 40.717.000 40.796.000 46.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 325.000 495.000 564.000
Sum anleggsmidler 39.102.000 39.596.000 41.274.000 41.291.000 46.731.000
Varebeholdning 208.000 311.000 167.000 328.000 498.000
Kundefordringer 805.000 466.000 502.000 367.000 373.000
Andre fordringer 1.064.000 749.000 1.080.000 2.208.000 5.523.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.655.000 6.658.000 5.725.000 2.883.000 4.154.000
Sum omløpsmidler 10.733.000 8.183.000 7.475.000 5.785.000 10.548.000
Sum eiendeler 49.835.000 47.779.000 48.749.000 47.076.000 57.279.000
Sum opptjent egenkapital 24.523.000 23.854.000 22.741.000 21.217.000 27.804.000
Sum egenkapital 25.341.000 24.650.000 23.523.000 21.973.000 28.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.761.000 19.133.000 20.455.000 21.740.000 22.972.000
Leverandørgjeld 2.493.000 1.049.000 1.512.000 1.088.000 1.494.000
Betalbar skatt 13.000 27.000 27.000 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 989.000 880.000 1.178.000 762.000 850.000
Utbytte 0 0 0 0 -14.000
Annen kortsiktig gjeld 3.237.000 2.041.000 2.054.000 1.512.000 3.360.000
Sum kortsiktig gjeld 6.733.000 3.996.000 4.771.000 3.363.000 5.764.000
Sum gjeld og egenkapital 49.835.000 47.779.000 48.749.000 47.076.000 57.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000.000 4.187.000 2.704.000 2.422.000 4.784.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 1.6 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 2 1.5 1.7 1.8
Soliditet 50.8 51.6 48.3 46.7 49.8
Resultatgrad 3.9 5.3 6.9 -18.1 10.9
Rentedekningsgrad 1.9 2.4 2.8 -6.3 3.3
Gjeldsgrad 1 0.9 1.1 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.1 5 -12.1 6.6
Signatur
09.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2017
PROKURA HVER FOR SEG
MELINGEN GEIR OLAV
BØCKMANN ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex