Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Østheim
Juridisk navn:  Stiftelsen Østheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69357100
Postboks 429 Lykkeberg 2 Fax:
1601 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 955239784
Aksjekapital: 678 NOK
Etableringsdato: 12/5/1929
Foretakstype: STI
Revisor: Kalhagen Revisjon Jan Uno Kalhagen
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.64%
Resultat  
  
-3.53%
Egenkapital  
  
7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 211.000 226.000 213.000 203.000 200.000
Resultat: 82.000 85.000 100.000 73.000 -9.000
Egenkapital: 1.135.000 1.054.000 968.000 869.000 796.000
Regnskap for  Stiftelsen Østheim
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 211.000 226.000 213.000 203.000 200.000
Driftskostnader -130.000 -141.000 -114.000 -131.000 -211.000
Driftsresultat 81.000 85.000 99.000 72.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 82.000 85.000 100.000 73.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 85.000 100.000 73.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
Sum omløpsmidler 627.000 546.000 460.000 361.000 288.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.104.000 1.018.000 919.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 1.029.000 943.000 844.000 771.000
Sum egenkapital 1.135.000 1.054.000 968.000 869.000 796.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000 1.104.000 1.018.000 919.000 846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 211.000 226.000 213.000 203.000 200.000
Driftsinntekter 211.000 226.000 213.000 203.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -21.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -141.000 -114.000 -131.000 -211.000
Driftskostnader -130.000 -141.000 -114.000 -131.000 -211.000
Driftsresultat 81.000 85.000 99.000 72.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 85.000 100.000 73.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 627.000 546.000 460.000 361.000 288.000
Sum omløpsmidler 627.000 546.000 460.000 361.000 288.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.104.000 1.018.000 919.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 1.029.000 943.000 844.000 771.000
Sum egenkapital 1.135.000 1.054.000 968.000 869.000 796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000 1.104.000 1.018.000 919.000 846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 627.000 546.000 460.000 361.000 288.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 95.8 95.5 95.1 94.6 94.1
Resultatgrad 38.4 37.6 46.5 35.5 -5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 7.7 9.8 7.9 -1.1
Signatur
20.08.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex