Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelse Oslo International School
Juridisk navn:  Stiftelse Oslo International School
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67818290
Postboks 53 Gamle Ringeriksvei 53 Fax: 67818291
1318 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976738454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 187
Etableringsdato: 6/30/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.02%
Resultat  
  
-9.24%
Egenkapital  
  
10.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 125.845.000 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000
Resultat: 12.218.000 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000
Egenkapital: 131.018.000 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000
Regnskap for  Stiftelse Oslo International School
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 125.845.000 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000
Driftskostnader -112.188.000 -108.482.000 -105.488.000 -108.407.000 -105.151.000
Driftsresultat 13.657.000 16.095.000 12.333.000 9.687.000 17.549.000
Finansinntekter 525.000 581.000 229.000 198.000 332.000
Finanskostnader -1.964.000 -3.214.000 -3.233.000 -3.025.000 -3.461.000
Finans -1.439.000 -2.633.000 -3.004.000 -2.827.000 -3.129.000
Resultat før skatt 12.218.000 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 12.218.000 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 193.125.000 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000
Sum omløpsmidler 91.222.000 78.511.000 60.972.000 48.616.000 50.699.000
Sum eiendeler 284.347.000 277.340.000 262.683.000 256.097.000 243.139.000
Sum opptjent egenkapital 130.818.000 118.600.000 105.138.000 95.960.000 0
Sum egenkapital 131.018.000 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000
Sum langsiktig gjeld 100.250.000 104.516.000 105.112.000 110.321.000 98.213.000
Sum kortsiktig gjeld 53.080.000 54.025.000 52.233.000 49.767.000 55.776.000
Sum gjeld og egenkapital 284.348.000 277.341.000 262.683.000 256.098.000 243.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.985.000 121.191.000 114.868.000 114.243.000 122.700.000
Andre inntekter 6.860.000 3.386.000 2.954.000 3.851.000 0
Driftsinntekter 125.845.000 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000
Varekostnad -7.656.000 -8.947.000 -7.886.000 -7.781.000 0
Lønninger -87.291.000 -81.441.000 -81.660.000 -84.286.000 -81.667.000
Avskrivning -6.794.000 -7.057.000 -6.523.000 -5.944.000 -5.229.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.447.000 -11.037.000 -9.419.000 -10.396.000 -18.255.000
Driftskostnader -112.188.000 -108.482.000 -105.488.000 -108.407.000 -105.151.000
Driftsresultat 13.657.000 16.095.000 12.333.000 9.687.000 17.549.000
Finansinntekter 525.000 581.000 229.000 198.000 332.000
Finanskostnader -1.964.000 -3.214.000 -3.233.000 -3.025.000 -3.461.000
Finans -1.439.000 -2.633.000 -3.004.000 -2.827.000 -3.129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.218.000 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 189.658.000 194.665.000 200.492.000 206.318.000 191.968.000
Maskiner anlegg 0 0 0 472.000
Driftsløsøre 3.467.000 4.164.000 1.219.000 1.163.000 0
Sum varige driftsmidler 193.125.000 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 193.125.000 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.636.000 6.143.000 6.000.000 5.418.000 6.363.000
Andre fordringer 3.846.000 2.705.000 2.460.000 1.692.000 3.384.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 80.740.000 69.664.000 52.511.000 41.506.000 40.952.000
Sum omløpsmidler 91.222.000 78.511.000 60.972.000 48.616.000 50.699.000
Sum eiendeler 284.347.000 277.340.000 262.683.000 256.097.000 243.139.000
Sum opptjent egenkapital 130.818.000 118.600.000 105.138.000 95.960.000 0
Sum egenkapital 131.018.000 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 566.000 712.000 854.000 993.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.250.000 104.516.000 105.112.000 110.321.000 98.213.000
Leverandørgjeld 2.440.000 2.233.000 2.766.000 2.576.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.582.000 5.738.000 5.184.000 6.087.000 5.091.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.058.000 46.054.000 44.282.000 41.103.000 50.685.000
Sum kortsiktig gjeld 53.080.000 54.025.000 52.233.000 49.767.000 55.776.000
Sum gjeld og egenkapital 284.348.000 277.341.000 262.683.000 256.098.000 243.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.142.000 24.486.000 8.739.000 -1.151.000 -5.077.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.2 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.2 1 0.9
Soliditet 46.1 42.8 40.1 37.5 36.7
Resultatgrad 10.9 12.9 10.5 8.2 14.3
Rentedekningsgrad 7.0 5 3.8 3.2 5.1
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.5 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.0 6 4.8 3.9 7.4
Signatur
07.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2020
PROKURA
SØRLIE KNUT ANDREAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex