Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stickler Breivik Engineering AS
Juridisk navn:  Stickler Breivik Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33453098
Bøleveien 18 Bøleveien 18 Fax:
3239 Sandefjord 3239 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 962005144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fgh Assistanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
135.56%
Egenkapital  
  
0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 16.000 -45.000 75.000 -2.000 -51.000
Egenkapital: -1.658.000 -1.674.000 -1.629.000 -1.705.000 -1.703.000
Regnskap for  Stickler Breivik Engineering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -9.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -9.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 23.000 -36.000 84.000 5.000 534.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -578.000
Finans 23.000 -36.000 81.000 5.000 -44.000
Resultat før skatt 16.000 -45.000 75.000 -2.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -45.000 75.000 -2.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 649.000 625.000 661.000 580.000 575.000
Sum eiendeler 649.000 625.000 661.000 580.000 575.000
Sum opptjent egenkapital -1.758.000 -1.774.000 -1.729.000 -1.805.000 -1.803.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.674.000 -1.629.000 -1.705.000 -1.703.000
Sum langsiktig gjeld 2.307.000 2.300.000 2.291.000 2.285.000 2.278.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 626.000 662.000 580.000 575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -9.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -7.000 -9.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -9.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 23.000 -36.000 84.000 5.000 534.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -578.000
Finans 23.000 -36.000 81.000 5.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -45.000 75.000 -2.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 490.000 197.000 241.000 167.000 167.000
Kasse, bank 155.000 429.000 420.000 414.000 409.000
Sum omløpsmidler 649.000 625.000 661.000 580.000 575.000
Sum eiendeler 649.000 625.000 661.000 580.000 575.000
Sum opptjent egenkapital -1.758.000 -1.774.000 -1.729.000 -1.805.000 -1.803.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.674.000 -1.629.000 -1.705.000 -1.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.307.000 2.300.000 2.291.000 2.285.000 2.278.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 626.000 662.000 580.000 575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000 625.000 661.000 580.000 575.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -255.5 -267.4 -246.1 -296.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 -7.2 11.8 -0.3 91.7
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex