Stendi As
Juridisk navn:  Stendi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23133151
Fredrik Stangs gate 11-13 Fredrik Stangs gate 11-13 Fax: 22541153
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985194653
Aksjekapital: 311.200 NOK
Antall ansatte: 3124
Etableringsdato: 9/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.67%
Resultat  
  
10.79%
Egenkapital  
  
12.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.112.897.000 1.926.563.000 1.948.329.000 1.534.679.000 1.252.741.000
Resultat: 108.795.000 98.202.000 149.179.000 124.713.000 120.779.000
Egenkapital: 757.369.000 676.041.000 605.194.000 499.390.000 412.860.000
Regnskap for  Stendi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.112.897.000 1.926.563.000 1.948.329.000 1.534.679.000 1.252.741.000
Driftskostnader -2.006.076.000 -1.829.607.000 -1.800.813.000 -1.414.148.000 -1.136.025.000
Driftsresultat 106.821.000 96.955.000 147.515.000 120.532.000 116.716.000
Finansinntekter 2.738.000 2.231.000 2.083.000 4.752.000 4.419.000
Finanskostnader -765.000 -985.000 -418.000 -570.000 -357.000
Finans 1.973.000 1.246.000 1.665.000 4.182.000 4.062.000
Resultat før skatt 108.795.000 98.202.000 149.179.000 124.713.000 120.779.000
Skattekostnad -28.588.000 -27.355.000 -41.502.000 -37.233.000 -35.606.000
Årsresultat 80.207.000 70.847.000 107.677.000 87.480.000 85.173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.040.000 100.280.000 118.703.000 117.747.000 102.152.000
Sum omløpsmidler 917.158.000 879.816.000 820.817.000 635.967.000 512.911.000
Sum eiendeler 1.080.198.000 980.096.000 939.520.000 753.714.000 615.063.000
Sum opptjent egenkapital 746.541.000 665.213.000 594.366.000 488.563.000 402.032.000
Sum egenkapital 757.369.000 676.041.000 605.194.000 499.390.000 412.860.000
Sum langsiktig gjeld 10.702.000 10.660.000 10.381.000 9.969.000 7.936.000
Sum kortsiktig gjeld 312.128.000 293.396.000 323.944.000 244.355.000 194.267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.080.199.000 980.097.000 939.519.000 753.715.000 615.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.100.526.000 1.907.778.000 1.936.590.000 1.526.538.000 1.241.078.000
Andre inntekter 12.371.000 18.785.000 11.739.000 8.141.000 11.662.000
Driftsinntekter 2.112.897.000 1.926.563.000 1.948.329.000 1.534.679.000 1.252.741.000
Varekostnad -475.368.000 -537.272.000 -520.179.000 -432.112.000 -381.540.000
Lønninger -1.218.846.000 -989.149.000 -960.681.000 -739.750.000 -566.021.000
Avskrivning -16.614.000 -16.599.000 -16.636.000 -13.953.000 -13.259.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -268.000
Andre driftskostnader -295.248.000 -286.587.000 -303.317.000 -228.333.000 -174.937.000
Driftskostnader -2.006.076.000 -1.829.607.000 -1.800.813.000 -1.414.148.000 -1.136.025.000
Driftsresultat 106.821.000 96.955.000 147.515.000 120.532.000 116.716.000
Finansinntekter 2.738.000 2.231.000 2.083.000 4.752.000 4.419.000
Finanskostnader -765.000 -985.000 -418.000 -570.000 -357.000
Finans 1.973.000 1.246.000 1.665.000 4.182.000 4.062.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.207.000 70.847.000 107.677.000 87.480.000 85.173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 59.987.000 73.388.000 88.605.000 73.935.000 80.812.000
Sum Immatrielle midler 69.882.000 82.605.000 101.708.000 82.386.000 86.936.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.428.000 5.645.000 4.995.000 5.261.000 5.553.000
Sum varige driftsmidler 6.428.000 5.645.000 4.995.000 5.261.000 5.553.000
Sum finansielle anleggsmidler 86.730.000 12.030.000 12.000.000 30.100.000 9.663.000
Sum anleggsmidler 163.040.000 100.280.000 118.703.000 117.747.000 102.152.000
Varebeholdning 0 206.000 364.000 302.000 320.000
Kundefordringer 168.930.000 165.066.000 149.352.000 145.546.000 113.224.000
Andre fordringer 5.201.000 689.886.000 5.113.000 6.427.000 4.989.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.830.000 24.659.000 20.591.000 45.375.000 40.006.000
Sum omløpsmidler 917.158.000 879.816.000 820.817.000 635.967.000 512.911.000
Sum eiendeler 1.080.198.000 980.096.000 939.520.000 753.714.000 615.063.000
Sum opptjent egenkapital 746.541.000 665.213.000 594.366.000 488.563.000 402.032.000
Sum egenkapital 757.369.000 676.041.000 605.194.000 499.390.000 412.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.702.000 10.660.000 10.381.000 9.969.000 7.936.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 47.881.000 37.832.000 38.977.000
Sum langsiktig gjeld 10.702.000 10.660.000 10.381.000 9.969.000 7.936.000
Leverandørgjeld 19.048.000 41.246.000 44.088.000 40.198.000 32.404.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.504.000 61.164.000 61.627.000 50.286.000 38.691.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.458.000 190.985.000 170.347.000 116.039.000 84.196.000
Sum kortsiktig gjeld 312.128.000 293.396.000 323.944.000 244.355.000 194.267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.080.199.000 980.097.000 939.519.000 753.715.000 615.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 605.030.000 586.420.000 496.873.000 391.612.000 318.644.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3 2.5 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 2.9 3 2.5 2.7 2.7
Soliditet 70.1 6 64.4 66.3 67.1
Resultatgrad 5.1 5 7.6 7.9 9.3
Rentedekningsgrad 139.6 98.4 352.9 219.8 339.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.1 10.1 15.9 16.6 19.7
Signatur
14.02.2019
Prokurister
14.02.2019
PROKURA HVER FOR SEG
SANDØY ERIK RUNE
PROKURA HVER FOR SEG
ROSLAND JAN TORE
PROKURA HVER FOR SEG
ROSLAND SVEIN ARNE
PROKURA HVER FOR SEG
KRISTIANSEN LEMME INGVILD
PROKURA HVER FOR SEG
ANDERSEN MONA
PROKURA HVER FOR SEG
AANBY VIDAR
PROKURA HVER FOR SEG
MELSETH HÅKON ARILD
PROKURA HVER FOR SEG
LØVLI HANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex