Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stemmedal Vasslag Sa
Juridisk navn:  Stemmedal Vasslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95843160
Aurvågvegen 88 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 970186085
Aksjekapital: 5.485.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/5/1966 1
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.02%
Resultat  
  
216.5%
Egenkapital  
  
11.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.772.000 3.943.000 3.938.000 4.133.000 3.612.000
Resultat: 473.000 -406.000 -417.000 370.000 785.000
Egenkapital: 6.376.000 5.730.000 6.106.000 6.333.000 5.734.000
Regnskap for  Stemmedal Vasslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.772.000 3.943.000 3.938.000 4.133.000 3.612.000
Driftskostnader -3.802.000 -3.749.000 -3.808.000 -3.409.000 -2.614.000
Driftsresultat 970.000 194.000 130.000 724.000 998.000
Finansinntekter 23.000 11.000 24.000 147.000 103.000
Finanskostnader -520.000 -612.000 -571.000 -501.000 -315.000
Finans -497.000 -601.000 -547.000 -354.000 -212.000
Resultat før skatt 473.000 -406.000 -417.000 370.000 785.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 -406.000 -417.000 370.000 785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.766.000 35.240.000 36.592.000 31.817.000 17.269.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 2.901.000 1.648.000 7.402.000 16.912.000
Sum eiendeler 37.452.000 38.141.000 38.240.000 39.219.000 34.181.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 419.000 825.000 1.242.000 872.000
Sum egenkapital 6.376.000 5.730.000 6.106.000 6.333.000 5.734.000
Sum langsiktig gjeld 30.550.000 31.586.000 27.044.000 27.502.000 26.310.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 826.000 5.089.000 5.383.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 37.452.000 38.142.000 38.239.000 39.218.000 34.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.772.000 3.939.000 3.938.000 4.133.000 3.612.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.772.000 3.943.000 3.938.000 4.133.000 3.612.000
Varekostnad -65.000 -277.000 -193.000 -334.000 -134.000
Lønninger -621.000 -596.000 -1.009.000 -1.013.000 -914.000
Avskrivning -1.490.000 -1.275.000 -1.212.000 -736.000 -455.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.626.000 -1.601.000 -1.394.000 -1.326.000 -1.111.000
Driftskostnader -3.802.000 -3.749.000 -3.808.000 -3.409.000 -2.614.000
Driftsresultat 970.000 194.000 130.000 724.000 998.000
Finansinntekter 23.000 11.000 24.000 147.000 103.000
Finanskostnader -520.000 -612.000 -571.000 -501.000 -315.000
Finans -497.000 -601.000 -547.000 -354.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 -406.000 -417.000 370.000 785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.488.000 34.760.000 35.865.000 31.216.000 16.974.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 278.000 480.000 727.000 601.000 295.000
Sum varige driftsmidler 34.766.000 35.240.000 36.592.000 31.817.000 17.269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.766.000 35.240.000 36.592.000 31.817.000 17.269.000
Varebeholdning 178.000 243.000 300.000 0 0
Kundefordringer 159.000 228.000 45.000 144.000 153.000
Andre fordringer 92.000 78.000 93.000 1.321.000 481.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.257.000 2.352.000 1.209.000 5.937.000 16.277.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 2.901.000 1.648.000 7.402.000 16.912.000
Sum eiendeler 37.452.000 38.141.000 38.240.000 39.219.000 34.181.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 419.000 825.000 1.242.000 872.000
Sum egenkapital 6.376.000 5.730.000 6.106.000 6.333.000 5.734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.309.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.550.000 31.586.000 27.044.000 27.502.000 26.310.000
Leverandørgjeld 140.000 255.000 301.000 4.984.000 1.768.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 76.000 131.000 102.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 495.000 348.000 297.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 826.000 5.089.000 5.383.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 37.452.000 38.142.000 38.239.000 39.218.000 34.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.160.000 2.075.000 -3.441.000 2.019.000 14.775.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.5 0.3 1.4 7.9
Likviditetsgrad 2 4.8 3.2 0.3 1.4 8.0
Soliditet 1 1 1 16.1 16.8
Resultatgrad 20.3 4.9 3.3 17.5 27.6
Rentedekningsgrad 1.9 0.3 0.2 1.7 3.5
Gjeldsgrad 4.9 5.7 5.3 5.2 5.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 0.5 0.4 2.2 3.2
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex