Steinsvik Olivine AS
Juridisk navn:  Steinsvik Olivine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91374813
Velsvikvegen 729 Velsvik Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 995539594
Aksjekapital: 3.339.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/14/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rekneskap Høydalsvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.83%
Resultat  
  
-111.8%
Egenkapital  
  
-2.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.070.000 2.697.000 1.246.000 1.061.000 3.409.000
Resultat: -19.000 161.000 -1.154.000 -137.000 1.374.000
Egenkapital: 658.000 677.000 516.000 1.670.000 3.981.000
Regnskap for  Steinsvik Olivine AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.070.000 2.697.000 1.246.000 1.061.000 3.409.000
Driftskostnader -3.027.000 -2.485.000 -2.296.000 -1.199.000 -2.055.000
Driftsresultat 43.000 212.000 -1.050.000 -139.000 1.355.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 10.000 24.000
Finanskostnader -66.000 -55.000 -108.000 -8.000 -5.000
Finans -61.000 -51.000 -104.000 2.000 19.000
Resultat før skatt -19.000 161.000 -1.154.000 -137.000 1.374.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 161.000 -1.154.000 -137.000 1.374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.255.000 1.363.000 1.471.000 1.608.000 1.693.000
Sum omløpsmidler 544.000 2.197.000 1.762.000 4.539.000 2.784.000
Sum eiendeler 1.799.000 3.560.000 3.233.000 6.147.000 4.477.000
Sum opptjent egenkapital -4.842.000 -4.842.000 -5.003.000 -3.849.000 -1.538.000
Sum egenkapital 658.000 677.000 516.000 1.670.000 3.981.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.141.000 2.882.000 2.717.000 4.477.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.800.000 3.559.000 3.233.000 6.147.000 4.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.070.000 2.697.000 1.169.000 993.000 3.409.000
Andre inntekter 0 0 77.000 68.000 0
Driftsinntekter 3.070.000 2.697.000 1.246.000 1.061.000 3.409.000
Varekostnad -2.545.000 -1.622.000 -1.365.000 -650.000 -446.000
Lønninger -16.000 -65.000 -24.000 -150.000 -309.000
Avskrivning -112.000 -112.000 -129.000 -184.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -686.000 -778.000 -215.000 -1.113.000
Driftskostnader -3.027.000 -2.485.000 -2.296.000 -1.199.000 -2.055.000
Driftsresultat 43.000 212.000 -1.050.000 -139.000 1.355.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 10.000 24.000
Finanskostnader -66.000 -55.000 -108.000 -8.000 -5.000
Finans -61.000 -51.000 -104.000 2.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 161.000 -1.154.000 -137.000 1.374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 0 0 0 50.000
Fast eiendom 47.000 54.000 61.000 120.000 0
Maskiner anlegg 193.000 271.000 348.000 434.000 496.000
Driftsløsøre 130.000 210.000 237.000 233.000 334.000
Sum varige driftsmidler 370.000 534.000 645.000 786.000 830.000
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 829.000 825.000 822.000 813.000
Sum anleggsmidler 1.255.000 1.363.000 1.471.000 1.608.000 1.693.000
Varebeholdning 245.000 2.091.000 1.467.000 2.491.000 2.174.000
Kundefordringer -4.000 0 0 0 0
Andre fordringer 216.000 92.000 295.000 1.394.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 13.000 0 655.000 449.000
Sum omløpsmidler 544.000 2.197.000 1.762.000 4.539.000 2.784.000
Sum eiendeler 1.799.000 3.560.000 3.233.000 6.147.000 4.477.000
Sum opptjent egenkapital -4.842.000 -4.842.000 -5.003.000 -3.849.000 -1.538.000
Sum egenkapital 658.000 677.000 516.000 1.670.000 3.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 268.000 539.000 841.000 1.037.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 791.000 806.000 870.000 3.244.000 244.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 20.000 2.000 9.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 1.518.000 1.004.000 187.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.141.000 2.882.000 2.717.000 4.477.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.800.000 3.559.000 3.233.000 6.147.000 4.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -597.000 -685.000 -955.000 62.000 2.288.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0 0.6 1.0 5.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.1 0.5 1.3
Soliditet 36.6 1 1 27.2 88.9
Resultatgrad 1.4 7.9 -84.3 -13.1 39.7
Rentedekningsgrad 0.7 3.9 -9.7 -16.1 275.8
Gjeldsgrad 1.7 4.3 5.3 2.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 6.1 -32.4 -2.1 30.8
Signatur
22.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex