Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinkjer Agenturforretning AS
Juridisk navn:  Steinkjer Agenturforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74161861
Postboks 20998 Bomv 10 Fax: 74165148
7708 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 916231571
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/10/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.64%
Resultat  
  
9.25%
Egenkapital  
  
7.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.421.000 16.500.000 16.784.000 15.245.000 17.134.000
Resultat: 2.528.000 2.314.000 2.657.000 1.166.000 1.360.000
Egenkapital: 12.994.000 12.033.000 11.263.000 10.257.000 10.386.000
Regnskap for  Steinkjer Agenturforretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.421.000 16.500.000 16.784.000 15.245.000 17.134.000
Driftskostnader -15.819.000 -14.050.000 -14.005.000 -13.955.000 -15.672.000
Driftsresultat 2.602.000 2.450.000 2.779.000 1.290.000 1.462.000
Finansinntekter 93.000 81.000 138.000 143.000 224.000
Finanskostnader -168.000 -217.000 -259.000 -267.000 -325.000
Finans -75.000 -136.000 -121.000 -124.000 -101.000
Resultat før skatt 2.528.000 2.314.000 2.657.000 1.166.000 1.360.000
Skattekostnad -567.000 -544.000 -651.000 -295.000 -370.000
Årsresultat 1.961.000 1.770.000 2.006.000 871.000 990.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.508.000 13.265.000 13.945.000 13.389.000 13.346.000
Sum omløpsmidler 9.405.000 9.164.000 9.220.000 8.059.000 10.790.000
Sum eiendeler 22.913.000 22.429.000 23.165.000 21.448.000 24.136.000
Sum opptjent egenkapital 12.894.000 11.933.000 11.163.000 10.157.000 10.286.000
Sum egenkapital 12.994.000 12.033.000 11.263.000 10.257.000 10.386.000
Sum langsiktig gjeld 5.704.000 6.524.000 7.358.000 8.056.000 8.786.000
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 3.872.000 4.544.000 3.135.000 4.964.000
Sum gjeld og egenkapital 22.912.000 22.429.000 23.165.000 21.448.000 24.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.122.000 16.390.000 16.784.000 14.933.000 17.134.000
Andre inntekter 300.000 110.000 0 312.000 0
Driftsinntekter 18.421.000 16.500.000 16.784.000 15.245.000 17.134.000
Varekostnad -5.705.000 -4.643.000 -4.953.000 -4.797.000 -5.669.000
Lønninger -5.201.000 -4.941.000 -5.024.000 -4.812.000 -4.935.000
Avskrivning -1.696.000 -1.469.000 -1.409.000 -1.409.000 -1.605.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.217.000 -2.997.000 -2.619.000 -2.937.000 -3.463.000
Driftskostnader -15.819.000 -14.050.000 -14.005.000 -13.955.000 -15.672.000
Driftsresultat 2.602.000 2.450.000 2.779.000 1.290.000 1.462.000
Finansinntekter 93.000 81.000 138.000 143.000 224.000
Finanskostnader -168.000 -217.000 -259.000 -267.000 -325.000
Finans -75.000 -136.000 -121.000 -124.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000
Årsresultat 1.961.000 1.770.000 2.006.000 871.000 990.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.067.000 7.388.000 7.713.000 8.037.000 8.374.000
Maskiner anlegg 3.544.000 2.303.000 2.022.000 2.580.000 3.230.000
Driftsløsøre 2.897.000 3.575.000 4.211.000 2.772.000 1.742.000
Sum varige driftsmidler 13.508.000 13.265.000 13.945.000 13.389.000 13.346.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.508.000 13.265.000 13.945.000 13.389.000 13.346.000
Varebeholdning 170.000 170.000 162.000 150.000 125.000
Kundefordringer 1.082.000 1.127.000 5.293.000 853.000 628.000
Andre fordringer 311.000 0 0 0 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.842.000 7.867.000 3.765.000 7.056.000 9.825.000
Sum omløpsmidler 9.405.000 9.164.000 9.220.000 8.059.000 10.790.000
Sum eiendeler 22.913.000 22.429.000 23.165.000 21.448.000 24.136.000
Sum opptjent egenkapital 12.894.000 11.933.000 11.163.000 10.157.000 10.286.000
Sum egenkapital 12.994.000 12.033.000 11.263.000 10.257.000 10.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 314.000 320.000 367.000 300.000 255.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.704.000 6.524.000 7.358.000 8.056.000 8.786.000
Leverandørgjeld 1.076.000 687.000 515.000 649.000 1.220.000
Betalbar skatt 573.000 590.000 584.000 250.000 469.000
Skyldig offentlige avgifter 482.000 603.000 1.518.000 447.000 1.199.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.083.000 992.000 927.000 788.000 876.000
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 3.872.000 4.544.000 3.135.000 4.964.000
Sum gjeld og egenkapital 22.912.000 22.429.000 23.165.000 21.448.000 24.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.191.000 5.292.000 4.676.000 4.924.000 5.826.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2 2.6 2.2
Soliditet 56.7 53.6 48.6 47.8 43.0
Resultatgrad 14.1 14.8 16.6 8.5 8.5
Rentedekningsgrad 15.5 11.3 10.7 5.4 5.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 11.3 12.6 6.7 7.0
Signatur
16.02.2007
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex