Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinerskolen I Stavanger
Juridisk navn:  Steinerskolen I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51828400
Skolevollen 19 Skolevollen 19 Fax: 51828410
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971554940
Aksjekapital: 14.615.000 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 11/10/1981
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.12%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
105.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.327.000 38.436.000 39.908.000 39.782.000 39.395.000
Resultat: 5.175.000 0 0 766.000 1.203.000
Egenkapital: 14.615.000 7.099.000 8.123.000 10.092.000 8.112.000
Regnskap for  Steinerskolen I Stavanger
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.327.000 38.436.000 39.908.000 39.782.000 39.395.000
Driftskostnader -36.470.000 -37.716.000 -38.992.000 -37.856.000 -36.831.000
Driftsresultat 5.857.000 719.000 916.000 1.925.000 2.563.000
Finansinntekter 6.000 4.000 9.000 29.000 40.000
Finanskostnader -688.000 -723.000 -925.000 -1.187.000 -1.400.000
Finans -682.000 -719.000 -916.000 -1.158.000 -1.360.000
Resultat før skatt 5.175.000 0 0 766.000 1.203.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.175.000 0 0 766.000 1.203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.326.000 28.541.000 29.715.000 30.207.000 31.371.000
Sum omløpsmidler 9.801.000 7.509.000 7.694.000 7.972.000 6.902.000
Sum eiendeler 37.127.000 36.050.000 37.409.000 38.179.000 38.273.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.615.000 7.099.000 8.123.000 10.092.000 8.112.000
Sum langsiktig gjeld 16.710.000 20.493.000 21.091.000 22.025.000 24.547.000
Sum kortsiktig gjeld 5.802.000 8.458.000 8.196.000 6.061.000 5.615.000
Sum gjeld og egenkapital 37.127.000 36.050.000 37.410.000 38.178.000 38.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.327.000 38.436.000 5.824.000 5.684.000 5.613.000
Andre inntekter 0 0 34.084.000 34.097.000 33.782.000
Driftsinntekter 42.327.000 38.436.000 39.908.000 39.782.000 39.395.000
Varekostnad -477.000 -413.000 -437.000 -347.000 -423.000
Lønninger -29.533.000 -30.642.000 -32.074.000 -31.858.000 -31.777.000
Avskrivning -1.215.000 -1.207.000 -1.172.000 -1.167.000 -1.301.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.245.000 -5.454.000 -5.309.000 -4.484.000 -3.330.000
Driftskostnader -36.470.000 -37.716.000 -38.992.000 -37.856.000 -36.831.000
Driftsresultat 5.857.000 719.000 916.000 1.925.000 2.563.000
Finansinntekter 6.000 4.000 9.000 29.000 40.000
Finanskostnader -688.000 -723.000 -925.000 -1.187.000 -1.400.000
Finans -682.000 -719.000 -916.000 -1.158.000 -1.360.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.175.000 0 0 766.000 1.203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.002.000 28.103.000 29.170.000 29.651.000 30.695.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 363.000 470.000 481.000 601.000
Sum varige driftsmidler 27.251.000 28.466.000 29.640.000 30.132.000 31.296.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 27.326.000 28.541.000 29.715.000 30.207.000 31.371.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.351.000 1.043.000 244.000 436.000 299.000
Andre fordringer 1.371.000 1.272.000 1.597.000 1.065.000 1.046.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.079.000 5.194.000 5.853.000 6.471.000 5.557.000
Sum omløpsmidler 9.801.000 7.509.000 7.694.000 7.972.000 6.902.000
Sum eiendeler 37.127.000 36.050.000 37.409.000 38.179.000 38.273.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.615.000 7.099.000 8.123.000 10.092.000 8.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 243.000 2.584.000 1.819.000 1.805.000 2.977.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.710.000 20.493.000 21.091.000 22.025.000 24.547.000
Leverandørgjeld 354.000 874.000 942.000 910.000 653.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.948.000 2.091.000 2.402.000 2.351.000 2.283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.500.000 5.493.000 4.852.000 2.800.000 2.679.000
Sum kortsiktig gjeld 5.802.000 8.458.000 8.196.000 6.061.000 5.615.000
Sum gjeld og egenkapital 37.127.000 36.050.000 37.410.000 38.178.000 38.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.999.000 -949.000 -502.000 1.911.000 1.287.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 0.9 1.4 1.3
Soliditet 39.4 19.7 21.7 26.4 21.2
Resultatgrad 13.8 1.9 2.3 4.8 6.5
Rentedekningsgrad 8.5 1 1 1.6 1.9
Gjeldsgrad 1.5 4.1 3.6 2.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 15.8 2 2.5 5.1 6.8
Signatur
11.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex