Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steia Tenestetun As
Juridisk navn:  Steia Tenestetun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57718662
C/O Sveinung Lunde C/O Sveinung Lunde Steia 19 Fax: 57718661
6973 Sande I Sunnfjord 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 958962657
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/24/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Lunde Sveinung Leon
Utvikling:
Omsetning  
  
0.68%
Resultat  
  
2845.83%
Egenkapital  
  
23.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.331.000 1.322.000 1.336.000 1.239.000 1.257.000
Resultat: 659.000 -24.000 586.000 566.000 518.000
Egenkapital: 480.000 390.000 1.414.000 976.000 559.000
Regnskap for  Steia Tenestetun As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.331.000 1.322.000 1.336.000 1.239.000 1.257.000
Driftskostnader -515.000 -1.273.000 -724.000 -645.000 -707.000
Driftsresultat 816.000 49.000 611.000 594.000 551.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -158.000 -79.000 -26.000 -33.000 -53.000
Finans -157.000 -74.000 -25.000 -29.000 -32.000
Resultat før skatt 659.000 -24.000 586.000 566.000 518.000
Skattekostnad -124.000 0 -147.000 -148.000 -148.000
Årsresultat 535.000 -25.000 439.000 417.000 370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.021.000 5.154.000 1.814.000 1.859.000 1.953.000
Sum omløpsmidler 41.000 153.000 1.513.000 130.000 1.090.000
Sum eiendeler 5.062.000 5.307.000 3.327.000 1.989.000 3.043.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 240.000 1.264.000 826.000 409.000
Sum egenkapital 480.000 390.000 1.414.000 976.000 559.000
Sum langsiktig gjeld 2.267.000 2.379.000 1.500.000 672.000 831.000
Sum kortsiktig gjeld 2.315.000 2.538.000 412.000 342.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 5.062.000 5.307.000 3.326.000 1.990.000 3.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.331.000 1.322.000 1.336.000 1.239.000 1.257.000
Driftsinntekter 1.331.000 1.322.000 1.336.000 1.239.000 1.257.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -295.000 -308.000 -305.000 -310.000
Avskrivning -266.000 -209.000 -114.000 -112.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -769.000 -302.000 -228.000 -289.000
Driftskostnader -515.000 -1.273.000 -724.000 -645.000 -707.000
Driftsresultat 816.000 49.000 611.000 594.000 551.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -158.000 -79.000 -26.000 -33.000 -53.000
Finans -157.000 -74.000 -25.000 -29.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.300.000
Årsresultat 535.000 -25.000 439.000 417.000 370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 9.000
Fast eiendom 3.226.000 3.253.000 1.262.000 1.252.000 1.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.795.000 1.900.000 552.000 605.000 631.000
Sum varige driftsmidler 5.021.000 5.154.000 1.814.000 1.857.000 1.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.021.000 5.154.000 1.814.000 1.859.000 1.953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 128.000 0 0 22.000
Andre fordringer 16.000 19.000 14.000 14.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 1.499.000 116.000 204.000
Sum omløpsmidler 41.000 153.000 1.513.000 130.000 1.090.000
Sum eiendeler 5.062.000 5.307.000 3.327.000 1.989.000 3.043.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 240.000 1.264.000 826.000 409.000
Sum egenkapital 480.000 390.000 1.414.000 976.000 559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.267.000 2.379.000 1.500.000 672.000 831.000
Leverandørgjeld 7.000 638.000 78.000 1.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 144.000 142.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 3.000 158.000 166.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.300.000
Annen kortsiktig gjeld 2.118.000 1.896.000 31.000 33.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 2.315.000 2.538.000 412.000 342.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 5.062.000 5.307.000 3.326.000 1.990.000 3.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.274.000 -2.385.000 1.101.000 -212.000 -563.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 3.7 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 3.7 0.4 0.7
Soliditet 9.5 7.3 42.5 4 18.4
Resultatgrad 61.3 3.7 45.7 47.9 43.8
Rentedekningsgrad 5.2 0.6 23.5 1 10.8
Gjeldsgrad 9.5 12.6 1.4 1 4.4
Total kapitalrentabilitet 16.1 1 18.4 30.1 18.8
Signatur
22.01.2019
Prokurister
04.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex