Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Conditori As
Juridisk navn:  Stavanger Conditori As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51801470
Godesetdalen 10 Godesetdalen 10 Fax:
4034 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 998714761
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 7/22/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Stangeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.04%
Resultat  
  
-7.56%
Egenkapital  
  
-522.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.032.000 13.375.000 12.602.000 12.734.000 11.929.000
Resultat: -797.000 -741.000 201.000 255.000 558.000
Egenkapital: -529.000 -85.000 440.000 287.000 97.000
Regnskap for  Stavanger Conditori As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.032.000 13.375.000 12.602.000 12.734.000 11.929.000
Driftskostnader -12.809.000 -14.124.000 -12.399.000 -12.486.000 -11.377.000
Driftsresultat -778.000 -749.000 204.000 248.000 552.000
Finansinntekter 1.000 12.000 0 8.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -4.000 -4.000 -1.000 -4.000
Finans -20.000 8.000 -4.000 7.000 6.000
Resultat før skatt -797.000 -741.000 201.000 255.000 558.000
Skattekostnad -146.000 216.000 -48.000 -65.000 -151.000
Årsresultat -944.000 -526.000 153.000 190.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.078.000 1.456.000 1.136.000 1.168.000 962.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 1.983.000 2.701.000 2.201.000 1.813.000
Sum eiendeler 3.194.000 3.439.000 3.837.000 3.369.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital -1.129.000 -185.000 340.000 187.000 -3.000
Sum egenkapital -529.000 -85.000 440.000 287.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 98.000 0 69.000 67.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.625.000 3.524.000 3.327.000 3.014.000 2.674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.194.000 3.439.000 3.836.000 3.368.000 2.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.920.000 13.215.000 12.577.000 12.708.000 11.860.000
Andre inntekter 112.000 160.000 26.000 25.000 69.000
Driftsinntekter 12.032.000 13.375.000 12.602.000 12.734.000 11.929.000
Varekostnad -3.895.000 -4.358.000 -4.543.000 -4.551.000 -4.465.000
Lønninger -6.291.000 -7.148.000 -5.792.000 -5.884.000 -5.360.000
Avskrivning -419.000 -378.000 -252.000 -189.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.204.000 -2.240.000 -1.812.000 -1.862.000 -1.451.000
Driftskostnader -12.809.000 -14.124.000 -12.399.000 -12.486.000 -11.377.000
Driftsresultat -778.000 -749.000 204.000 248.000 552.000
Finansinntekter 1.000 12.000 0 8.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -4.000 -4.000 -1.000 -4.000
Finans -20.000 8.000 -4.000 7.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -944.000 -526.000 153.000 190.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 146.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.026.000 1.310.000 1.103.000 1.114.000 895.000
Sum varige driftsmidler 1.026.000 1.310.000 1.103.000 1.114.000 895.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 0 33.000 54.000 67.000
Sum anleggsmidler 1.078.000 1.456.000 1.136.000 1.168.000 962.000
Varebeholdning 255.000 279.000 203.000 235.000 200.000
Kundefordringer 1.098.000 836.000 1.021.000 594.000 515.000
Andre fordringer 329.000 364.000 407.000 234.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 503.000 1.070.000 1.137.000 945.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 1.983.000 2.701.000 2.201.000 1.813.000
Sum eiendeler 3.194.000 3.439.000 3.837.000 3.369.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital -1.129.000 -185.000 340.000 187.000 -3.000
Sum egenkapital -529.000 -85.000 440.000 287.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 69.000 67.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 98.000 0 69.000 67.000 3.000
Leverandørgjeld 871.000 902.000 1.294.000 1.130.000 916.000
Betalbar skatt 0 0 46.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 635.000 677.000 501.000 428.000 374.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.119.000 1.945.000 1.486.000 1.456.000 1.385.000
Sum kortsiktig gjeld 3.625.000 3.524.000 3.327.000 3.014.000 2.674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.194.000 3.439.000 3.836.000 3.368.000 2.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.509.000 -1.541.000 -626.000 -813.000 -861.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.7
Soliditet -16.6 -2.5 11.5 8.5 3.5
Resultatgrad -6.5 -5.6 1.6 1.9 4.6
Rentedekningsgrad -187.3 5 256.0 140.5
Gjeldsgrad -41.5 7.7 10.7 27.6
Total kapitalrentabilitet -24.3 -21.4 5.3 7.6 20.3
Signatur
22.05.2020
SIGNATUR
PIRIE GAVIN BRIAN
Prokurister
22.05.2020
PROKURA
PIRIE GAVIN BRIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex