Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Statthansa As
Juridisk navn:  Statthansa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vikaveien 270 Vikaveien 270 Fax:
9303 Silsand 9303 Silsand
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 920686745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
383.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 210.000 0
Resultat: 144.000 0
Egenkapital: 145.000 30.000
Regnskap for  Statthansa As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 210.000 0
Driftskostnader -67.000 0
Driftsresultat 144.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 144.000 0
Skattekostnad -29.000 0
Årsresultat 115.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 308.000
Sum omløpsmidler 158.000 0
Sum eiendeler 466.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 0
Sum egenkapital 145.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 210.000 0
Varekostnad -41.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -26.000 0
Driftskostnader -67.000 0
Driftsresultat 144.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 115.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 308.000 308.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 308.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 308.000 308.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 158.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 158.000 0
Sum eiendeler 466.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 0
Sum egenkapital 145.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.5 0
Soliditet 31.2 9.8
Resultatgrad 68.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 9.2
Total kapitalrentabilitet 3 0
Signatur
25.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex