Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stattfisk AS
Juridisk navn:  Stattfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57859803
C/O Alvin Aarvik Honningsvåg Fax: 57856447
6750 Stadlandet 6750 Stadlandet
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 981085108
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.14%
Resultat  
  
-18.45%
Egenkapital  
  
-14.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.000 14.000 25.000 25.000 36.000
Resultat: -199.000 -168.000 -93.000 -206.000 -197.000
Egenkapital: -1.572.000 -1.373.000 -1.205.000 -1.111.000 -905.000
Regnskap for  Stattfisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.000 14.000 25.000 25.000 36.000
Driftskostnader -188.000 -154.000 -86.000 -195.000 -180.000
Driftsresultat -173.000 -140.000 -61.000 -169.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -33.000 -37.000 -53.000
Finans -26.000 -28.000 -33.000 -37.000 -53.000
Resultat før skatt -199.000 -168.000 -93.000 -206.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 -168.000 -93.000 -206.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 224.000 324.000 335.000 439.000
Sum omløpsmidler 23.000 79.000 78.000 97.000 146.000
Sum eiendeler 147.000 303.000 402.000 432.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -3.572.000 -3.373.000 -3.205.000 -3.111.000 -2.905.000
Sum egenkapital -1.572.000 -1.373.000 -1.205.000 -1.111.000 -905.000
Sum langsiktig gjeld 429.000 541.000 650.000 1.539.000 1.480.000
Sum kortsiktig gjeld 1.290.000 1.135.000 958.000 5.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 303.000 403.000 433.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 14.000 25.000 25.000 36.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 14.000 25.000 25.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -100.000 -100.000 -11.000 -104.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -54.000 -75.000 -91.000 -82.000
Driftskostnader -188.000 -154.000 -86.000 -195.000 -180.000
Driftsresultat -173.000 -140.000 -61.000 -169.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -33.000 -37.000 -53.000
Finans -26.000 -28.000 -33.000 -37.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 -168.000 -93.000 -206.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 99.000 188.000 277.000 297.000 389.000
Maskiner anlegg 15.000 23.000 31.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 39.000 50.000
Sum varige driftsmidler 124.000 224.000 324.000 335.000 439.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 224.000 324.000 335.000 439.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 42.000 45.000 50.000 61.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 38.000 34.000 46.000 84.000
Sum omløpsmidler 23.000 79.000 78.000 97.000 146.000
Sum eiendeler 147.000 303.000 402.000 432.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -3.572.000 -3.373.000 -3.205.000 -3.111.000 -2.905.000
Sum egenkapital -1.572.000 -1.373.000 -1.205.000 -1.111.000 -905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 429.000 541.000 650.000 1.539.000 1.480.000
Leverandørgjeld 4.000 -1.000 24.000 5.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.286.000 1.136.000 936.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.290.000 1.135.000 958.000 5.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 303.000 403.000 433.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.267.000 -1.056.000 -880.000 92.000 136.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 19.4 14.6
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 19.4 14.7
Soliditet -1069.4 -453.1 -256.6 -154.7
Resultatgrad -1153.3 - -402.8
Rentedekningsgrad -6.7 - -1.8 -4.6 -2.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.6
Total kapitalrentabilitet -117.7 -46.2 -15.1 -24.8
Signatur
15.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex