Stangnæs Bruk AS
Juridisk navn:  Stangnæs Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91381177
C/O Stangnæs Bruk As Vestmarkavegen 554 Stangnes Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 916194498
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Olav Sæbø
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
405.66%
Egenkapital  
  
28.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 515.000 0 5.000 325.000 37.000
Resultat: 162.000 -53.000 -66.000 55.000 -78.000
Egenkapital: 707.000 549.000 602.000 668.000 613.000
Regnskap for  Stangnæs Bruk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 515.000 0 5.000 325.000 37.000
Driftskostnader -338.000 -34.000 -49.000 -244.000 -81.000
Driftsresultat 176.000 -34.000 -45.000 81.000 -44.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -22.000 -27.000 -36.000
Finans -14.000 -19.000 -21.000 -26.000 -35.000
Resultat før skatt 162.000 -53.000 -66.000 55.000 -78.000
Skattekostnad -4.000 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 -53.000 -66.000 55.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
Sum omløpsmidler 1.349.000 1.314.000 1.405.000 1.517.000 1.474.000
Sum eiendeler 1.440.000 1.405.000 1.496.000 1.608.000 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 349.000 402.000 468.000 413.000
Sum egenkapital 707.000 549.000 602.000 668.000 613.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 367.000 420.000 471.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 489.000 474.000 470.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 1.405.000 1.496.000 1.609.000 1.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 21.000
Andre inntekter 515.000 0 5.000 325.000 16.000
Driftsinntekter 515.000 0 5.000 325.000 37.000
Varekostnad -257.000 0 -3.000 -104.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -34.000 -46.000 -63.000 -81.000
Driftskostnader -338.000 -34.000 -49.000 -244.000 -81.000
Driftsresultat 176.000 -34.000 -45.000 81.000 -44.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -22.000 -27.000 -36.000
Finans -14.000 -19.000 -21.000 -26.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 -53.000 -66.000 55.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
Varebeholdning 1.152.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.382.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 197.000 8.000 99.000 212.000 92.000
Sum omløpsmidler 1.349.000 1.314.000 1.405.000 1.517.000 1.474.000
Sum eiendeler 1.440.000 1.405.000 1.496.000 1.608.000 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 349.000 402.000 468.000 413.000
Sum egenkapital 707.000 549.000 602.000 668.000 613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 161.000 367.000 420.000 471.000 518.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 489.000 474.000 470.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 489.000 474.000 470.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 1.405.000 1.496.000 1.609.000 1.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 777.000 825.000 931.000 1.047.000 1.040.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 3 3.2 3.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.2 0.5 0.3
Soliditet 49.1 39.1 40.2 41.5 39.2
Resultatgrad 34.2 24.9 -118.9
Rentedekningsgrad 1 -1.7 3.0 -1.2
Gjeldsgrad 1 1.6 1.5 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.4 -2.3 -2.9 5.1 -2.7
Signatur
13.11.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex