Stangeskovene Volden AS
Juridisk navn:  Stangeskovene Volden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62835427
Vestmarkavegen 424 Vestmarkavegen 424 Fax: 62836935
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 981079752
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/21/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.95%
Resultat  
  
-0.13%
Egenkapital  
  
-1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.499.000 26.753.000 29.572.000 25.061.000 25.653.000
Resultat: 2.289.000 2.292.000 2.713.000 1.996.000 2.338.000
Egenkapital: 9.747.000 9.862.000 9.163.000 10.153.000 9.713.000
Regnskap for  Stangeskovene Volden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.499.000 26.753.000 29.572.000 25.061.000 25.653.000
Driftskostnader -24.262.000 -24.542.000 -26.924.000 -23.182.000 -23.474.000
Driftsresultat 2.237.000 2.211.000 2.648.000 1.879.000 2.178.000
Finansinntekter 54.000 85.000 66.000 123.000 162.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 0 -6.000 -1.000
Finans 52.000 81.000 66.000 117.000 161.000
Resultat før skatt 2.289.000 2.292.000 2.713.000 1.996.000 2.338.000
Skattekostnad -404.000 -593.000 -704.000 -555.000 -665.000
Årsresultat 1.886.000 1.699.000 2.009.000 1.440.000 1.673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.003.000 1.198.000 1.246.000 1.504.000
Sum omløpsmidler 13.355.000 12.037.000 14.042.000 12.612.000 12.282.000
Sum eiendeler 14.802.000 13.040.000 15.240.000 13.858.000 13.786.000
Sum opptjent egenkapital 9.247.000 9.362.000 8.663.000 9.653.000 9.213.000
Sum egenkapital 9.747.000 9.862.000 9.163.000 10.153.000 9.713.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.054.000 3.178.000 6.078.000 3.704.000 4.073.000
Sum gjeld og egenkapital 14.801.000 13.040.000 15.241.000 13.857.000 13.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.499.000 26.753.000 29.572.000 25.042.000 25.653.000
Andre inntekter 0 0 0 19.000 0
Driftsinntekter 26.499.000 26.753.000 29.572.000 25.061.000 25.653.000
Varekostnad -17.593.000 -18.163.000 -20.804.000 -17.056.000 -17.294.000
Lønninger -4.316.000 -4.470.000 -4.384.000 -4.432.000 -4.441.000
Avskrivning -148.000 -249.000 -272.000 -254.000 -298.000
Nedskrivning 0 -81.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.205.000 -1.579.000 -1.464.000 -1.440.000 -1.441.000
Driftskostnader -24.262.000 -24.542.000 -26.924.000 -23.182.000 -23.474.000
Driftsresultat 2.237.000 2.211.000 2.648.000 1.879.000 2.178.000
Finansinntekter 54.000 85.000 66.000 123.000 162.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 0 -6.000 -1.000
Finans 52.000 81.000 66.000 117.000 161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.886.000 1.699.000 2.009.000 1.440.000 1.673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 0 0 0 0
Fast eiendom 268.000 318.000 350.000 410.000 470.000
Maskiner anlegg 460.000 522.000 13.000 0 0
Driftsløsøre 625.000 163.000 596.000 596.000 789.000
Sum varige driftsmidler 1.353.000 1.003.000 958.000 1.006.000 1.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 240.000 240.000 245.000
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.003.000 1.198.000 1.246.000 1.504.000
Varebeholdning 4.030.000 4.336.000 3.871.000 3.834.000 3.557.000
Kundefordringer 1.663.000 1.929.000 1.773.000 1.772.000 1.693.000
Andre fordringer 900.000 822.000 277.000 271.000 414.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 4.950.000 8.122.000 6.735.000 6.618.000
Sum omløpsmidler 13.355.000 12.037.000 14.042.000 12.612.000 12.282.000
Sum eiendeler 14.802.000 13.040.000 15.240.000 13.858.000 13.786.000
Sum opptjent egenkapital 9.247.000 9.362.000 8.663.000 9.653.000 9.213.000
Sum egenkapital 9.747.000 9.862.000 9.163.000 10.153.000 9.713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 830.000 137.000 463.000 277.000 591.000
Betalbar skatt 497.000 593.000 704.000 555.000 665.000
Skyldig offentlige avgifter 616.000 528.000 623.000 517.000 571.000
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.006.000 921.000 1.288.000 1.355.000 1.245.000
Sum kortsiktig gjeld 5.054.000 3.178.000 6.078.000 3.704.000 4.073.000
Sum gjeld og egenkapital 14.801.000 13.040.000 15.241.000 13.857.000 13.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.301.000 8.859.000 7.964.000 8.908.000 8.209.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.8 2.3 3.4 3.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.4 1.7 2.4 2.2
Soliditet 65.9 75.6 60.1 73.3 70.5
Resultatgrad 8.4 8.3 9 7.5 8.5
Rentedekningsgrad 1118.5 552.8 333.7 2340.0
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.7 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 17.6 17.8 14.4 17.0
Signatur
29.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex