Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Myhre As
Juridisk navn:  Stall Myhre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hasselveien 80 Hasselveien 80 Fax:
3330 Skotselv 3330 Skotselv
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 913485408
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Va-Ra Regnskapsservice Einar Vangen
Utvikling:
Omsetning  
  
118.58%
Resultat  
  
65.33%
Egenkapital  
  
37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.541.000 705.000 331.000 523.000 99.000
Resultat: -69.000 -199.000 -78.000 -233.000 -43.000
Egenkapital: -330.000 -528.000 -330.000 -252.000 -19.000
Regnskap for  Stall Myhre As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.541.000 705.000 331.000 523.000 99.000
Driftskostnader -1.599.000 -893.000 -407.000 -755.000 -142.000
Driftsresultat -59.000 -188.000 -77.000 -232.000 -43.000
Finansinntekter -9.000 -4.000 -1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 0 -2.000 0
Finans -10.000 -11.000 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt -69.000 -199.000 -78.000 -233.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -199.000 -78.000 -233.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 537.000 484.000 444.000 415.000 429.000
Sum omløpsmidler 30.000 242.000 219.000 189.000 269.000
Sum eiendeler 567.000 726.000 663.000 604.000 698.000
Sum opptjent egenkapital -354.000 -354.000 -354.000 -276.000 -43.000
Sum egenkapital -330.000 -528.000 -330.000 -252.000 -19.000
Sum langsiktig gjeld 1.066.000 1.053.000 885.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 200.000 108.000 856.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 725.000 663.000 604.000 698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.541.000 704.000 331.000 515.000 99.000
Andre inntekter 0 1.000 0 8.000 0
Driftsinntekter 1.541.000 705.000 331.000 523.000 99.000
Varekostnad -94.000 -244.000 -153.000 -470.000 -27.000
Lønninger -56.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -22.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.449.000 -649.000 -254.000 -263.000 -108.000
Driftskostnader -1.599.000 -893.000 -407.000 -755.000 -142.000
Driftsresultat -59.000 -188.000 -77.000 -232.000 -43.000
Finansinntekter -9.000 -4.000 -1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 0 -2.000 0
Finans -10.000 -11.000 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -199.000 -78.000 -233.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 360.000 360.000 360.000 327.000 339.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 177.000 124.000 84.000 55.000 45.000
Sum varige driftsmidler 537.000 484.000 444.000 382.000 384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 33.000 45.000
Sum anleggsmidler 537.000 484.000 444.000 415.000 429.000
Varebeholdning 90.000 90.000 90.000 90.000 103.000
Kundefordringer -56.000 129.000 46.000 29.000 0
Andre fordringer 67.000 67.000 78.000 67.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 4.000 3.000 16.000
Sum omløpsmidler 30.000 242.000 219.000 189.000 269.000
Sum eiendeler 567.000 726.000 663.000 604.000 698.000
Sum opptjent egenkapital -354.000 -354.000 -354.000 -276.000 -43.000
Sum egenkapital -330.000 -528.000 -330.000 -252.000 -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.066.000 1.053.000 885.000 0 0
Leverandørgjeld 86.000 185.000 109.000 88.000 13.000
Betalbar skatt -3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 18.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -4.000 -3.000 -1.000 768.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 200.000 108.000 856.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 725.000 663.000 604.000 698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 42.000 111.000 -667.000 -448.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.2 2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 -0.6 0.8 1.2 0.2 0.3
Soliditet -39.6 -72.8 -49.8 -41.7 -2.7
Resultatgrad -3.8 -26.7 -23.3 -44.4 -43.4
Rentedekningsgrad -26.9 -116.0
Gjeldsgrad -3.5 -2.4 -3.4 -37.7
Total kapitalrentabilitet -8.2 -26.5 -11.8 -38.4 -6.2
Signatur
26.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex