Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stakken Gård DA
Juridisk navn:  Stakken Gård DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77747411
Grunnfjordveien 950 Grunnfjordveien 950 Fax:
9130 Hansnes 9130 Hansnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 889134682
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/6/2005
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2016
Omsetning: 2.170.000
Resultat: 0
Egenkapital: -304.000
Regnskap for  Stakken Gård DA
Resultat 2016
Driftsinntekter 2.170.000
Driftskostnader -1.962.000
Driftsresultat 208.000
Finansinntekter 24.000
Finanskostnader -233.000
Finans -209.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.834.000
Sum omløpsmidler 347.000
Sum eiendeler 5.181.000
Sum opptjent egenkapital -304.000
Sum egenkapital -304.000
Sum langsiktig gjeld 4.997.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000
Sum gjeld og egenkapital 5.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.541.000
Andre inntekter 628.000
Driftsinntekter 2.170.000
Varekostnad -373.000
Lønninger -585.000
Avskrivning -143.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -877.000
Driftskostnader -1.962.000
Driftsresultat 208.000
Finansinntekter 24.000
Finanskostnader -233.000
Finans -209.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.294.000
Fast eiendom 2.523.000
Maskiner anlegg 116.000
Driftsløsøre 887.000
Sum varige driftsmidler 3.526.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000
Sum anleggsmidler 4.834.000
Varebeholdning 105.000
Kundefordringer 157.000
Andre fordringer 48.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 37.000
Sum omløpsmidler 347.000
Sum eiendeler 5.181.000
Sum opptjent egenkapital -304.000
Sum egenkapital -304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.997.000
Leverandørgjeld 101.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000
Sum gjeld og egenkapital 5.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -141.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -5.9
Resultatgrad 9.6
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 4.5
Signatur
15.09.2020
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex