Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stadhav As
Juridisk navn:  Stadhav As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55300560
Selje Næringspark Reset Selje Næringspark Reset Fax: 55300569
6740 Selje 6740 Selje
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 935387760
Aksjekapital: 1.020.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/6/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Ocanto Business Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-34.88%
Egenkapital  
  
2.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 1.372.000 1.509.000 1.655.000 1.714.000
Resultat: 28.000 43.000 -138.000 223.000 233.000
Egenkapital: 1.210.000 1.182.000 1.140.000 1.278.000 1.284.000
Regnskap for  Stadhav As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 1.372.000 1.509.000 1.655.000 1.714.000
Driftskostnader -55.000 -1.319.000 -1.622.000 -1.623.000 -1.635.000
Driftsresultat -55.000 53.000 -113.000 32.000 79.000
Finansinntekter 100.000 13.000 5.000 223.000 187.000
Finanskostnader -17.000 -22.000 -30.000 -31.000 -33.000
Finans 83.000 -9.000 -25.000 192.000 154.000
Resultat før skatt 28.000 43.000 -138.000 223.000 233.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 43.000 -138.000 223.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 841.000 841.000 841.000 841.000 841.000
Sum omløpsmidler 538.000 937.000 856.000 1.101.000 969.000
Sum eiendeler 1.379.000 1.778.000 1.697.000 1.942.000 1.810.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 152.000 110.000 248.000 254.000
Sum egenkapital 1.210.000 1.182.000 1.140.000 1.278.000 1.284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 596.000 557.000 664.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.778.000 1.697.000 1.942.000 1.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.372.000 1.509.000 1.655.000 1.714.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.372.000 1.509.000 1.655.000 1.714.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -815.000 -1.098.000 -1.007.000 -1.006.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -504.000 -524.000 -616.000 -629.000
Driftskostnader -55.000 -1.319.000 -1.622.000 -1.623.000 -1.635.000
Driftsresultat -55.000 53.000 -113.000 32.000 79.000
Finansinntekter 100.000 13.000 5.000 223.000 187.000
Finanskostnader -17.000 -22.000 -30.000 -31.000 -33.000
Finans 83.000 -9.000 -25.000 192.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 43.000 -138.000 223.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 841.000 841.000 841.000 841.000 841.000
Sum anleggsmidler 841.000 841.000 841.000 841.000 841.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0 0 0
Andre fordringer 536.000 819.000 811.000 1.039.000 924.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 103.000 45.000 62.000 44.000
Sum omløpsmidler 538.000 937.000 856.000 1.101.000 969.000
Sum eiendeler 1.379.000 1.778.000 1.697.000 1.942.000 1.810.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 152.000 110.000 248.000 254.000
Sum egenkapital 1.210.000 1.182.000 1.140.000 1.278.000 1.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 102.000 204.000 195.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 244.000 209.000 291.000 232.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 250.000 143.000 178.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 596.000 557.000 664.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.778.000 1.697.000 1.942.000 1.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 341.000 299.000 437.000 443.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 1.5 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 3.2 1.6 1.5 1.7 1.9
Soliditet 87.8 66.5 67.2 65.8 70.9
Resultatgrad 3.9 -7.5 1.9 4.6
Rentedekningsgrad -3.2 2.4 -3.8 8.2 8.1
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.7 -6.4 13.1 14.7
Signatur
06.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex