Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stabæk If Hovedstyret
Juridisk navn:  Stabæk If Hovedstyret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47290193
Ringkroken 23 Ringkroken 23 Fax: 67117665
1356 Bekkestua 1356 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971571810
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Escalon Services Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.6%
Resultat  
  
-97.64%
Egenkapital  
  
0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 8.738.000 9.064.000 7.901.000
Resultat: 16.000 678.000 -523.000
Egenkapital: 2.396.000 2.380.000 1.702.000
Regnskap for  Stabæk If Hovedstyret
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.738.000 9.064.000 7.901.000
Driftskostnader -8.722.000 -8.402.000 -8.285.000
Driftsresultat 16.000 663.000 -385.000
Finansinntekter 8.000 35.000 -135.000
Finanskostnader -8.000 -19.000 -2.000
Finans 0 16.000 -137.000
Resultat før skatt 16.000 678.000 -523.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 678.000 -523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.751.000 4.985.000 5.071.000
Sum omløpsmidler 4.979.000 4.083.000 3.880.000
Sum eiendeler 9.730.000 9.068.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 2.396.000 2.380.000 1.702.000
Sum egenkapital 2.396.000 2.380.000 1.702.000
Sum langsiktig gjeld 3.973.000 4.001.000 4.455.000
Sum kortsiktig gjeld 3.361.000 2.687.000 2.794.000
Sum gjeld og egenkapital 9.730.000 9.068.000 8.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.716.000 8.061.000 6.472.000
Andre inntekter 1.022.000 1.003.000 1.429.000
Driftsinntekter 8.738.000 9.064.000 7.901.000
Varekostnad -1.052.000 -942.000 -908.000
Lønninger -1.988.000 -2.125.000 -2.387.000
Avskrivning -554.000 -567.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.128.000 -4.768.000 -4.668.000
Driftskostnader -8.722.000 -8.402.000 -8.285.000
Driftsresultat 16.000 663.000 -385.000
Finansinntekter 8.000 35.000 -135.000
Finanskostnader -8.000 -19.000 -2.000
Finans 0 16.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 678.000 -523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 4.716.000 4.896.000 4.876.000
Driftsløsøre 35.000 90.000 195.000
Sum varige driftsmidler 4.751.000 4.985.000 5.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.751.000 4.985.000 5.071.000
Varebeholdning 14.000 14.000 14.000
Kundefordringer 1.031.000 564.000 552.000
Andre fordringer 574.000 559.000 1.030.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.359.000 2.945.000 2.283.000
Sum omløpsmidler 4.979.000 4.083.000 3.880.000
Sum eiendeler 9.730.000 9.068.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 2.396.000 2.380.000 1.702.000
Sum egenkapital 2.396.000 2.380.000 1.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 15.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.973.000 4.001.000 4.455.000
Leverandørgjeld 855.000 923.000 1.312.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 268.000 257.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.261.000 1.496.000 1.226.000
Sum kortsiktig gjeld 3.361.000 2.687.000 2.794.000
Sum gjeld og egenkapital 9.730.000 9.068.000 8.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.618.000 1.396.000 1.086.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.4
Soliditet 24.6 26.2 1
Resultatgrad 0.2 7.3 -4.9
Rentedekningsgrad 2 34.9 -192.5
Gjeldsgrad 3.1 2.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 7.7 -5.8
Prokurister
26.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex