Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St Laurentiuskoret
Juridisk navn:  St Laurentiuskoret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67904779
V/Geir Hungnes Heggveien 7 V/Geir Hungnes Heggveien 7 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 983955258
Aksjekapital: 308 NOK
Etableringsdato: 12/31/1965
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 867.000
Resultat: 49.000
Egenkapital: 308.000
Regnskap for  St Laurentiuskoret
Resultat 2002
Driftsinntekter 867.000
Driftskostnader -818.000
Driftsresultat 49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 49.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 328.000
Sum eiendeler 328.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 308.000
Sum langsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 867.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -818.000
Driftskostnader -818.000
Driftsresultat 49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 328.000
Sum omløpsmidler 328.000
Sum eiendeler 328.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 20.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 328.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 93.9
Resultatgrad 5.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.9
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex