Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stålteam AS
Juridisk navn:  Stålteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98654185
Eikornrødvegen 49 Terminalgata 120 Fax:
3713 Skien 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 993185345
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
436.52%
Resultat  
  
114.53%
Egenkapital  
  
26.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.234.000 230.000 1.145.000 1.336.000 840.000
Resultat: 152.000 -1.046.000 214.000 300.000 95.000
Egenkapital: -426.000 -578.000 467.000 321.000 103.000
Regnskap for  Stålteam AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.234.000 230.000 1.145.000 1.336.000 840.000
Driftskostnader -1.079.000 -1.271.000 -927.000 -1.029.000 -745.000
Driftsresultat 155.000 -1.043.000 219.000 308.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 0
Resultat før skatt 152.000 -1.046.000 214.000 300.000 95.000
Skattekostnad 0 0 -68.000 -82.000 -5.000
Årsresultat 152.000 -1.046.000 146.000 218.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 18.000 31.000 13.000 22.000
Sum omløpsmidler 298.000 58.000 872.000 718.000 328.000
Sum eiendeler 404.000 76.000 903.000 731.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -678.000 367.000 221.000 3.000
Sum egenkapital -426.000 -578.000 467.000 321.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 830.000 655.000 436.000 410.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 77.000 903.000 731.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.234.000 230.000 1.140.000 1.336.000 840.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 0
Driftsinntekter 1.234.000 230.000 1.145.000 1.336.000 840.000
Varekostnad -463.000 -87.000 -490.000 -634.000 -309.000
Lønninger -38.000 -991.000 -33.000 -57.000 -90.000
Avskrivning -24.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -554.000 -180.000 -393.000 -329.000 -337.000
Driftskostnader -1.079.000 -1.271.000 -927.000 -1.029.000 -745.000
Driftsresultat 155.000 -1.043.000 219.000 308.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 -1.046.000 146.000 218.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 97.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 18.000 31.000 13.000 22.000
Sum varige driftsmidler 106.000 18.000 31.000 13.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 18.000 31.000 13.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0 73.000
Kundefordringer 160.000 3.000 47.000 188.000 11.000
Andre fordringer 0 33.000 654.000 450.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 22.000 171.000 81.000 45.000
Sum omløpsmidler 298.000 58.000 872.000 718.000 328.000
Sum eiendeler 404.000 76.000 903.000 731.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -678.000 367.000 221.000 3.000
Sum egenkapital -426.000 -578.000 467.000 321.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 289.000 202.000 206.000 271.000 186.000
Betalbar skatt 0 55.000 80.000 82.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 316.000 73.000 40.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 82.000 78.000 18.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 830.000 655.000 436.000 410.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 77.000 903.000 731.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -532.000 -597.000 436.000 308.000 81.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 2 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 2 1.8 1.1
Soliditet -105.4 -750.6 51.7 43.9 29.4
Resultatgrad 12.6 -453.5 19.1 23.1 11.3
Rentedekningsgrad 51.7 -347.7 43.8 38.5 24.8
Gjeldsgrad -1.9 -1.1 0.9 1.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 38.4 -1354.5 24.3 42.1 28.3
Signatur
20.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex