Sr-Rekneskap AS Sykkylven
Juridisk navn:  Sr-Rekneskap AS Sykkylven
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70251624
Postboks 184 Hjørnegården Fax: 70251725
6239 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 938367078
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.02%
Resultat  
  
-5.28%
Egenkapital  
  
-3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.255.000 5.584.000 5.399.000 5.265.000 5.001.000
Resultat: 628.000 663.000 623.000 507.000 477.000
Egenkapital: 253.000 263.000 226.000 212.000 271.000
Regnskap for  Sr-Rekneskap AS Sykkylven
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.255.000 5.584.000 5.399.000 5.265.000 5.001.000
Driftskostnader -5.632.000 -4.928.000 -4.782.000 -4.766.000 -4.536.000
Driftsresultat 622.000 657.000 616.000 499.000 465.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 7.000 6.000 8.000 13.000
Resultat før skatt 628.000 663.000 623.000 507.000 477.000
Skattekostnad -138.000 -155.000 -140.000 -125.000 -118.000
Årsresultat 490.000 508.000 483.000 382.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 71.000 108.000 131.000 102.000
Sum omløpsmidler 1.806.000 1.685.000 1.804.000 1.633.000 1.676.000
Sum eiendeler 1.852.000 1.756.000 1.912.000 1.764.000 1.778.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 63.000 26.000 12.000 71.000
Sum egenkapital 253.000 263.000 226.000 212.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.599.000 1.492.000 1.686.000 1.552.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.755.000 1.912.000 1.764.000 1.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.967.000 5.425.000 5.301.000 5.218.000 4.976.000
Andre inntekter 288.000 159.000 99.000 47.000 25.000
Driftsinntekter 6.255.000 5.584.000 5.399.000 5.265.000 5.001.000
Varekostnad -29.000 -50.000 -20.000 -79.000 -42.000
Lønninger -4.529.000 -3.798.000 -3.907.000 -3.715.000 -3.686.000
Avskrivning -27.000 -30.000 -37.000 -58.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.047.000 -1.050.000 -818.000 -914.000 -762.000
Driftskostnader -5.632.000 -4.928.000 -4.782.000 -4.766.000 -4.536.000
Driftsresultat 622.000 657.000 616.000 499.000 465.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 7.000 6.000 8.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -470.000 -470.000 -440.000 -350.000
Årsresultat 490.000 508.000 483.000 382.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 7.000 14.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 64.000 94.000 131.000 102.000
Sum varige driftsmidler 37.000 64.000 94.000 131.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 71.000 108.000 131.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.156.000 973.000 925.000 930.000 880.000
Andre fordringer 223.000 177.000 215.000 153.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 426.000 535.000 664.000 551.000 648.000
Sum omløpsmidler 1.806.000 1.685.000 1.804.000 1.633.000 1.676.000
Sum eiendeler 1.852.000 1.756.000 1.912.000 1.764.000 1.778.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 63.000 26.000 12.000 71.000
Sum egenkapital 253.000 263.000 226.000 212.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 16.000 16.000 21.000 56.000
Betalbar skatt 140.000 148.000 154.000 125.000 118.000
Skyldig offentlige avgifter 474.000 429.000 401.000 454.000 411.000
Utbytte -500.000 -470.000 -470.000 -440.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 477.000 430.000 646.000 511.000 572.000
Sum kortsiktig gjeld 1.599.000 1.492.000 1.686.000 1.552.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.755.000 1.912.000 1.764.000 1.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 193.000 118.000 81.000 169.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 13.7 1 11.8 1 15.2
Resultatgrad 9.9 11.8 11.4 9.5 9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.3 5.7 7.5 7.3 5.6
Total kapitalrentabilitet 33.9 37.8 32.5 28.7 26.9
Signatur
21.10.2016
Prokurister
21.10.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex