Spydeberg Bakeri & Konditori AS
Juridisk navn:  Spydeberg Bakeri & Konditori AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69837156
Industriveien 9 Fax: 69837869
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 860992752
Aksjekapital: 660.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.48%
Resultat  
  
-16.75%
Egenkapital  
  
17.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.886.000 22.862.000 22.299.000 22.302.000 19.935.000
Resultat: 1.431.000 1.719.000 1.887.000 2.417.000 1.968.000
Egenkapital: 7.473.000 6.382.000 5.087.000 4.086.000 2.755.000
Regnskap for  Spydeberg Bakeri & Konditori AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.886.000 22.862.000 22.299.000 22.302.000 19.935.000
Driftskostnader -22.491.000 -21.159.000 -20.430.000 -19.912.000 -17.963.000
Driftsresultat 1.394.000 1.703.000 1.867.000 2.390.000 1.972.000
Finansinntekter 38.000 35.000 35.000 43.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -16.000 -16.000 -48.000
Finans 37.000 16.000 19.000 27.000 -3.000
Resultat før skatt 1.431.000 1.719.000 1.887.000 2.417.000 1.968.000
Skattekostnad -340.000 -424.000 -486.000 -686.000 -532.000
Årsresultat 1.091.000 1.294.000 1.401.000 1.731.000 1.436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.446.000 4.888.000 4.561.000 4.259.000 2.886.000
Sum omløpsmidler 6.425.000 4.937.000 4.324.000 3.585.000 4.356.000
Sum eiendeler 10.871.000 9.825.000 8.885.000 7.844.000 7.242.000
Sum opptjent egenkapital 6.813.000 5.722.000 4.427.000 3.426.000 2.095.000
Sum egenkapital 7.473.000 6.382.000 5.087.000 4.086.000 2.755.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.398.000 3.443.000 3.798.000 3.759.000 4.487.000
Sum gjeld og egenkapital 10.871.000 9.825.000 8.885.000 7.845.000 7.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.885.000 22.681.000 22.082.000 22.138.000 19.858.000
Andre inntekter 0 181.000 217.000 164.000 78.000
Driftsinntekter 23.886.000 22.862.000 22.299.000 22.302.000 19.935.000
Varekostnad -7.622.000 -7.085.000 -7.004.000 -6.674.000 -6.286.000
Lønninger -10.492.000 -10.362.000 -10.135.000 -9.575.000 -8.365.000
Avskrivning -777.000 -802.000 -760.000 -904.000 -1.025.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.572.000 -2.825.000 -2.646.000 -2.643.000 -2.251.000
Driftskostnader -22.491.000 -21.159.000 -20.430.000 -19.912.000 -17.963.000
Driftsresultat 1.394.000 1.703.000 1.867.000 2.390.000 1.972.000
Finansinntekter 38.000 35.000 35.000 43.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -16.000 -16.000 -48.000
Finans 37.000 16.000 19.000 27.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -1.300.000
Årsresultat 1.091.000 1.294.000 1.401.000 1.731.000 1.436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 239.000 272.000 337.000 392.000 423.000
Fast eiendom 616.000 539.000 563.000 623.000 686.000
Maskiner anlegg 870.000 166.000 88.000 0 0
Driftsløsøre 1.321.000 2.285.000 2.092.000 1.931.000 1.777.000
Sum varige driftsmidler 2.807.000 2.990.000 2.742.000 2.554.000 2.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.401.000 1.625.000 1.482.000 1.314.000 0
Sum anleggsmidler 4.446.000 4.888.000 4.561.000 4.259.000 2.886.000
Varebeholdning 385.000 413.000 499.000 384.000 500.000
Kundefordringer 1.425.000 1.754.000 1.297.000 1.429.000 1.324.000
Andre fordringer 181.000 35.000 226.000 19.000 354.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.434.000 2.734.000 2.303.000 1.753.000 2.177.000
Sum omløpsmidler 6.425.000 4.937.000 4.324.000 3.585.000 4.356.000
Sum eiendeler 10.871.000 9.825.000 8.885.000 7.844.000 7.242.000
Sum opptjent egenkapital 6.813.000 5.722.000 4.427.000 3.426.000 2.095.000
Sum egenkapital 7.473.000 6.382.000 5.087.000 4.086.000 2.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 970.000 1.001.000 1.097.000 1.338.000 870.000
Betalbar skatt 306.000 336.000 431.000 168.000 584.000
Skyldig offentlige avgifter 877.000 1.064.000 924.000 910.000 923.000
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -1.300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.245.000 1.042.000 1.347.000 1.343.000 2.110.000
Sum kortsiktig gjeld 3.398.000 3.443.000 3.798.000 3.759.000 4.487.000
Sum gjeld og egenkapital 10.871.000 9.825.000 8.885.000 7.845.000 7.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.027.000 1.494.000 526.000 -174.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1 0.9 0.9
Soliditet 68.7 6 57.3 52.1 38.0
Resultatgrad 5.8 7.4 8.4 10.7 9.9
Rentedekningsgrad 1 89.6 116.7 152.1 42.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 13.2 17.7 21.4 31.0 27.9
Signatur
20.06.2016
STYRET.
Prokurister
20.06.2016
PROKURA
SAMUELSEN NIKLAS MØRK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex