Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spordrift As
Juridisk navn:  Spordrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 05280
C/O Bane Nor Sf Postboks 4350 Da-Bygget 5.Etg, Mellom Spor 6 Og 7 Jernbanetorget 1 Fax:
2308 Hamar 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918276467
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6928.57%
Egenkapital  
  
500%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -4.920.000 -70.000 0 0
Egenkapital: 108.000 18.000 88.000 88.000
Regnskap for  Spordrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -4.920.000 -70.000 0 0
Driftsresultat -4.920.000 -70.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.920.000 -70.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.920.000 -70.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.153.000 18.000 100.000 100.000
Sum eiendeler 5.153.000 18.000 100.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -5.002.000 -82.000 0 0
Sum egenkapital 108.000 18.000 88.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.045.000 0 12.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 5.153.000 -82.000 100.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.920.000 -70.000 0 0
Driftskostnader -4.920.000 -70.000 0 0
Driftsresultat -4.920.000 -70.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.920.000 -70.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 142.000 18.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.011.000 0 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 5.153.000 18.000 100.000 100.000
Sum eiendeler 5.153.000 18.000 100.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -5.002.000 -82.000 0 0
Sum egenkapital 108.000 18.000 88.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.645.000 0 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 5.045.000 0 12.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 5.153.000 -82.000 100.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 18.000 88.000 88.000
Likviditetsgrad 1 1 8.3 8.3
Likviditetsgrad 2 1 0 8.3 8.4
Soliditet 2.1 1 8 88.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 46.7 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -95.5 -388.9 0 0.0
Signatur
03.01.2019
Prokurister
26.06.2019
PROKURA I FELLESSKAP
JESSEN KRISTINE
PROKURA I FELLESSKAP
WESØY STIAN OTTO
PROKURA
BRÅTEBÆK JENS HENNING
PROKURA I FELLESSKAP
JOHANNESSEN TROND-ROGER
PROKURA I FELLESSKAP
FJUKSTAD TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex