Spordata As
Juridisk navn:  Spordata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Villaveien 1 Brekkeveien 19 Fax:
1385 Asker 884 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919177489
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-96.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -30.000 -18.000
Egenkapital: 1.000 31.000
Regnskap for  Spordata As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -31.000 -18.000
Driftsresultat -30.000 -18.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -30.000 -18.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -30.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 38.000
Sum eiendeler 1.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -18.000
Sum egenkapital 1.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad -5.000 0
Lønninger -1.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -18.000
Driftskostnader -31.000 -18.000
Driftsresultat -30.000 -18.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -30.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.000 38.000
Sum eiendeler 1.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -18.000
Sum egenkapital 1.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 31.000
Likviditetsgrad 1 5.4
Likviditetsgrad 2 0 5.4
Soliditet 1 81.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -47.4
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex