Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sporconsult As
Juridisk navn:  Sporconsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trytetjønnvegen 27 Trytetjønnvegen 27 Fax:
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø (Telemark)
Org.nr: 916161980
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økotrim Wenche Søbyskogen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 2.000 8.000 14.000 19.000
Regnskap for  Sporconsult As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 1.000 1.000 1.000 4.000
Årsresultat -6.000 -6.000 -5.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 7.000 5.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 9.000 15.000
Sum eiendeler 9.000 8.000 14.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -13.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital 2.000 8.000 14.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 8.000 13.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -5.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 7.000 5.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 7.000 5.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 9.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 9.000 15.000
Sum eiendeler 9.000 8.000 14.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -13.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital 2.000 8.000 14.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 8.000 13.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 1.000 9.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.0
Soliditet 22.2 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -77.8 -87.5 -42.9 -31.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex