Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor Utvikling AS
Juridisk navn:  Spor Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Middelthuns Gate 4D Middelthuns Gate 4D Fax:
0368 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 882121852
Aksjekapital: 265.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: crossroad as
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-62.42%
Egenkapital  
  
-10.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -242.000 -149.000 -221.000 32.000 6.000
Egenkapital: 1.962.000 2.204.000 2.353.000 2.573.000 2.509.000
Regnskap for  Spor Utvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -103.000 -191.000 -153.000 -38.000 -39.000
Driftsresultat -102.000 -192.000 -154.000 -38.000 -39.000
Finansinntekter -140.000 43.000 30.000 70.000 46.000
Finanskostnader 0 0 -96.000 0 0
Finans -140.000 43.000 -66.000 70.000 46.000
Resultat før skatt -242.000 -149.000 -221.000 32.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -242.000 -149.000 -221.000 32.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.559.000 1.452.000 1.583.000 1.807.000 1.624.000
Sum omløpsmidler 404.000 753.000 776.000 766.000 928.000
Sum eiendeler 1.963.000 2.205.000 2.359.000 2.573.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 1.938.000 2.088.000 2.308.000 2.276.000
Sum egenkapital 1.962.000 2.204.000 2.353.000 2.573.000 2.509.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 6.000 0 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.963.000 2.204.000 2.359.000 2.573.000 2.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.000 -6.000 -6.000 0 -3.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -130.000 -92.000 -38.000 -36.000
Driftskostnader -103.000 -191.000 -153.000 -38.000 -39.000
Driftsresultat -102.000 -192.000 -154.000 -38.000 -39.000
Finansinntekter -140.000 43.000 30.000 70.000 46.000
Finanskostnader 0 0 -96.000 0 0
Finans -140.000 43.000 -66.000 70.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -242.000 -149.000 -221.000 32.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 223.000 279.000 58.000 58.000
Sum varige driftsmidler 168.000 223.000 279.000 58.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.391.000 1.228.000 1.305.000 1.750.000 1.566.000
Sum anleggsmidler 1.559.000 1.452.000 1.583.000 1.807.000 1.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 104.000 107.000 38.000 133.000
Sum investeringer 329.000 479.000 437.000 504.000 437.000
Kasse, bank 74.000 170.000 232.000 224.000 358.000
Sum omløpsmidler 404.000 753.000 776.000 766.000 928.000
Sum eiendeler 1.963.000 2.205.000 2.359.000 2.573.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 1.938.000 2.088.000 2.308.000 2.276.000
Sum egenkapital 1.962.000 2.204.000 2.353.000 2.573.000 2.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 6.000 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 6.000 0 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.963.000 2.204.000 2.359.000 2.573.000 2.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 752.000 770.000 766.000 885.000
Likviditetsgrad 1 2 7 129.3 21.6
Likviditetsgrad 2 2 7 129.3 0.0 21.6
Soliditet 99.9 1 99.7 100.0 98.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -12.3 -6.8 -5.3 1.2 0.3
Signatur
13.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex