Spor Og Jernbaneservice AS
Juridisk navn:  Spor Og Jernbaneservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48285992
Kalnesveien 5 Ørnekuppveien 73 Fax:
1712 Grålum 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 990713863
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/23/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.62%
Resultat  
  
5585.71%
Egenkapital  
  
205.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.607.000 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000
Resultat: 384.000 -7.000 -467.000 -1.276.000 3.441.000
Egenkapital: 174.000 -165.000 -159.000 309.000 1.611.000
Regnskap for  Spor Og Jernbaneservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.607.000 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000
Driftskostnader -2.184.000 -4.340.000 -6.617.000 -9.299.000 -15.377.000
Driftsresultat 424.000 50.000 -426.000 -1.196.000 3.547.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -40.000 -57.000 -42.000 -80.000 -107.000
Finans -40.000 -57.000 -42.000 -80.000 -106.000
Resultat før skatt 384.000 -7.000 -467.000 -1.276.000 3.441.000
Skattekostnad 0 0 0 -26.000 -56.000
Årsresultat 384.000 -7.000 -467.000 -1.302.000 3.384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 176.000 345.000 520.000 1.857.000
Sum omløpsmidler 660.000 597.000 780.000 1.807.000 2.899.000
Sum eiendeler 810.000 773.000 1.125.000 2.327.000 4.756.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -267.000 -261.000 207.000 1.509.000
Sum egenkapital 174.000 -165.000 -159.000 309.000 1.611.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 114.000 256.000 437.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 824.000 1.028.000 1.580.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 811.000 773.000 1.125.000 2.326.000 4.756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.587.000 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.799.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0 126.000
Driftsinntekter 2.607.000 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000
Varekostnad -37.000 -309.000 -414.000 -1.518.000 -1.186.000
Lønninger -1.567.000 -3.196.000 -4.634.000 -5.822.000 -11.279.000
Avskrivning -24.000 -69.000 -205.000 -286.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -556.000 -766.000 -1.364.000 -1.673.000 -2.583.000
Driftskostnader -2.184.000 -4.340.000 -6.617.000 -9.299.000 -15.377.000
Driftsresultat 424.000 50.000 -426.000 -1.196.000 3.547.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -40.000 -57.000 -42.000 -80.000 -107.000
Finans -40.000 -57.000 -42.000 -80.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -45.000 0 0 0 0
Årsresultat 384.000 -7.000 -467.000 -1.302.000 3.384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 1.200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 92.000 297.000 583.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 92.000 297.000 1.783.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 152.000 253.000 222.000 47.000
Sum anleggsmidler 150.000 176.000 345.000 520.000 1.857.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 574.000 456.000 601.000 1.011.000 1.769.000
Andre fordringer 39.000 57.000 23.000 44.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 84.000 156.000 752.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 660.000 597.000 780.000 1.807.000 2.899.000
Sum eiendeler 810.000 773.000 1.125.000 2.327.000 4.756.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -267.000 -261.000 207.000 1.509.000
Sum egenkapital 174.000 -165.000 -159.000 309.000 1.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 117.000 329.000 54.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 114.000 256.000 437.000 610.000
Leverandørgjeld 24.000 46.000 84.000 530.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 83.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 264.000 464.000 605.000 1.246.000
Utbytte -45.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 185.000 426.000 445.000 1.054.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 824.000 1.028.000 1.580.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 811.000 773.000 1.125.000 2.326.000 4.756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 -227.000 -248.000 227.000 364.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.8 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.8 1.1 1.2
Soliditet 21.5 -21.3 -14.1 13.3 33.9
Resultatgrad 16.3 1.1 -6.9 -14.8 18.7
Rentedekningsgrad 10.6 0.9 -10.1 -14.9 33.2
Gjeldsgrad 3.7 -5.7 -8.1 6.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 52.3 6.5 -37.9 -51.4 74.6
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex