Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor Hr AS
Juridisk navn:  Spor Hr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98892062
Øvre Nordbakkan 4 Øvre Nordbakkan 4 Fax:
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 994251589
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/25/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.82%
Resultat  
  
-54.76%
Egenkapital  
  
9.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.000 169.000 1.543.000 1.615.000 1.618.000
Resultat: 38.000 84.000 334.000 263.000 425.000
Egenkapital: 458.000 420.000 356.000 106.000 205.000
Regnskap for  Spor Hr AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.000 169.000 1.543.000 1.615.000 1.618.000
Driftskostnader -13.000 -85.000 -1.210.000 -1.367.000 -1.195.000
Driftsresultat 38.000 84.000 333.000 248.000 424.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 15.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 14.000 2.000
Resultat før skatt 38.000 84.000 334.000 263.000 425.000
Skattekostnad -9.000 -20.000 -83.000 -71.000 -115.000
Årsresultat 29.000 64.000 250.000 191.000 310.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 200.000 0 0 200.000
Sum omløpsmidler 108.000 273.000 583.000 735.000 678.000
Sum eiendeler 458.000 473.000 583.000 735.000 878.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 318.000 254.000 0 103.000
Sum egenkapital 458.000 420.000 356.000 106.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 52.000 227.000 629.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 458.000 472.000 583.000 735.000 878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 169.000 1.543.000 1.615.000 1.618.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 169.000 1.543.000 1.615.000 1.618.000
Varekostnad 0 -8.000 -397.000 -275.000 -59.000
Lønninger 0 -33.000 -666.000 -858.000 -915.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -44.000 -147.000 -234.000 -221.000
Driftskostnader -13.000 -85.000 -1.210.000 -1.367.000 -1.195.000
Driftsresultat 38.000 84.000 333.000 248.000 424.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 15.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 14.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -290.000 -300.000
Årsresultat 29.000 64.000 250.000 191.000 310.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 200.000 0 0 200.000
Sum anleggsmidler 350.000 200.000 0 0 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 -2.000 192.000 305.000 366.000
Andre fordringer 51.000 0 6.000 4.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 274.000 386.000 426.000 270.000
Sum omløpsmidler 108.000 273.000 583.000 735.000 678.000
Sum eiendeler 458.000 473.000 583.000 735.000 878.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 318.000 254.000 0 103.000
Sum egenkapital 458.000 420.000 356.000 106.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 9.000 63.000 0
Betalbar skatt 0 20.000 83.000 71.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 52.000 105.000 171.000
Utbytte 0 0 0 -290.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000 82.000 100.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 0 52.000 227.000 629.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 458.000 472.000 583.000 735.000 878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 221.000 356.000 106.000 5.000
Likviditetsgrad 1 5.3 2.6 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0 5.3 2.6 1.2 1.1
Soliditet 1 8 61.1 14.4 23.3
Resultatgrad 74.5 49.7 21.6 15.4 26.2
Rentedekningsgrad 263.0 427.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.6 5.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 1 57.3 35.8 48.6
Signatur
07.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex