Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor Holding As
Juridisk navn:  Spor Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Meltzers Gate 4 Meltzers Gate 4 Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989118536
Aksjekapital: 134.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/2/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Regnskapsfører: Alpha Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
175%
Resultat  
  
29.86%
Egenkapital  
  
4.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 143.000 52.000 73.000 196.000 560.000
Resultat: 1.109.000 854.000 1.619.000 45.000 267.000
Egenkapital: 15.302.000 14.593.000 14.739.000 13.520.000 14.225.000
Regnskap for  Spor Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 143.000 52.000 73.000 196.000 560.000
Driftskostnader -328.000 -56.000 -129.000 -609.000 -498.000
Driftsresultat -184.000 -4.000 -56.000 -413.000 62.000
Finansinntekter 1.735.000 968.000 1.879.000 527.000 225.000
Finanskostnader -442.000 -110.000 -204.000 -69.000 -20.000
Finans 1.293.000 858.000 1.675.000 458.000 205.000
Resultat før skatt 1.109.000 854.000 1.619.000 45.000 267.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -63.000
Årsresultat 1.109.000 854.000 1.619.000 45.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.670.000 6.846.000 5.778.000 6.233.000 10.880.000
Sum omløpsmidler 9.107.000 9.210.000 9.130.000 8.062.000 3.797.000
Sum eiendeler 15.777.000 16.056.000 14.908.000 14.295.000 14.677.000
Sum opptjent egenkapital 15.072.000 14.363.000 14.509.000 13.290.000 13.995.000
Sum egenkapital 15.302.000 14.593.000 14.739.000 13.520.000 14.225.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.452.000 170.000 775.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 15.776.000 16.055.000 14.908.000 14.294.000 14.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 0 109.000 469.000
Andre inntekter 93.000 52.000 73.000 88.000 91.000
Driftsinntekter 143.000 52.000 73.000 196.000 560.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -117.000 0 0 -463.000 -229.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -56.000 -129.000 -146.000 -269.000
Driftskostnader -328.000 -56.000 -129.000 -609.000 -498.000
Driftsresultat -184.000 -4.000 -56.000 -413.000 62.000
Finansinntekter 1.735.000 968.000 1.879.000 527.000 225.000
Finanskostnader -442.000 -110.000 -204.000 -69.000 -20.000
Finans 1.293.000 858.000 1.675.000 458.000 205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 1.109.000 854.000 1.619.000 45.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.006.000 5.006.000 5.006.000 5.006.000 4.990.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.006.000 5.006.000 5.006.000 5.006.000 4.990.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.664.000 1.840.000 772.000 1.227.000 5.890.000
Sum anleggsmidler 6.670.000 6.846.000 5.778.000 6.233.000 10.880.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 0 0 0 316.000
Andre fordringer 3.822.000 2.677.000 1.350.000 0 0
Sum investeringer 4.525.000 3.818.000 5.651.000 4.875.000 2.925.000
Kasse, bank 697.000 2.716.000 2.129.000 3.186.000 556.000
Sum omløpsmidler 9.107.000 9.210.000 9.130.000 8.062.000 3.797.000
Sum eiendeler 15.777.000 16.056.000 14.908.000 14.295.000 14.677.000
Sum opptjent egenkapital 15.072.000 14.363.000 14.509.000 13.290.000 13.995.000
Sum egenkapital 15.302.000 14.593.000 14.739.000 13.520.000 14.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 1.000 24.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 6.000 6.000 131.000 126.000
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 946.000 162.000 620.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.452.000 170.000 775.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 15.776.000 16.055.000 14.908.000 14.294.000 14.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.632.000 7.758.000 8.960.000 7.287.000 3.345.000
Likviditetsgrad 1 19.2 6.3 53.7 10.4 8.4
Likviditetsgrad 2 19.2 6.3 53.7 10.5 8.5
Soliditet 9 90.9 98.9 94.6 96.9
Resultatgrad -128.7 -7.7 -76.7 -210.7 11.1
Rentedekningsgrad -0.4 -0.3 1.7 14.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.8 6 12.2 0.8 2.0
Signatur
26.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex