Spor Guiding As
Juridisk navn:  Spor Guiding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78432804
Tappeluftveien 67 Tappeluftveien 67 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 911887703
Aksjekapital: 116.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.76%
Resultat  
  
-232.2%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 519.000 416.000 168.000 94.000 56.000
Resultat: -78.000 59.000 -7.000 -11.000 -29.000
Egenkapital: 9.000 18.000 -40.000 -33.000 -22.000
Regnskap for  Spor Guiding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 519.000 416.000 168.000 94.000 56.000
Driftskostnader -598.000 -358.000 -176.000 -102.000 -85.000
Driftsresultat -78.000 58.000 -7.000 -7.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -4.000 0
Finans 0 1.000 0 -4.000 0
Resultat før skatt -78.000 59.000 -7.000 -11.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 59.000 -7.000 -11.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 16.000
Sum omløpsmidler 99.000 107.000 16.000 20.000 8.000
Sum eiendeler 99.000 107.000 16.000 20.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -29.000 -87.000 -80.000 -69.000
Sum egenkapital 9.000 18.000 -40.000 -33.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 55.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 89.000 2.000 53.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 107.000 17.000 20.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 434.000 416.000 168.000 94.000 56.000
Andre inntekter 85.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 519.000 416.000 168.000 94.000 56.000
Varekostnad -31.000 -144.000 -79.000 -51.000 -33.000
Lønninger -185.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -382.000 -214.000 -97.000 -35.000 -36.000
Driftskostnader -598.000 -358.000 -176.000 -102.000 -85.000
Driftsresultat -78.000 58.000 -7.000 -7.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -4.000 0
Finans 0 1.000 0 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 59.000 -7.000 -11.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 16.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 12.000 2.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 95.000 15.000 20.000 8.000
Sum omløpsmidler 99.000 107.000 16.000 20.000 8.000
Sum eiendeler 99.000 107.000 16.000 20.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -29.000 -87.000 -80.000 -69.000
Sum egenkapital 9.000 18.000 -40.000 -33.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 55.000 0 0
Leverandørgjeld 98.000 18.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -29.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 71.000 0 53.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 89.000 2.000 53.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 107.000 17.000 20.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 18.000 14.000 -33.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 8 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 8 0.4 0.2
Soliditet 9.1 16.8 -235.3 -165.0 -95.7
Resultatgrad 13.9 -4.2 -7.4 -51.8
Rentedekningsgrad -1.8
Gjeldsgrad 1 4.9 -1.4 -1.6 -2.0
Total kapitalrentabilitet -76.8 55.1 -41.2 -35.0 -126.1
Signatur
04.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex