Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor Eiendom As
Juridisk navn:  Spor Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ullern Allé 28 Ullern Allé 28 Fax:
0381 Oslo 381 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920518311
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/2/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 26.000
Resultat: -43.000
Egenkapital: -13.000
Regnskap for  Spor Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 26.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 29.000
Finanskostnader -36.000
Finans -7.000
Resultat før skatt -43.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.729.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 2.775.000
Sum opptjent egenkapital -43.000
Sum egenkapital -13.000
Sum langsiktig gjeld 2.786.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 26.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 29.000
Finanskostnader -36.000
Finans -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.729.000
Sum anleggsmidler 2.729.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 26.000
Andre fordringer 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 2.775.000
Sum opptjent egenkapital -43.000
Sum egenkapital -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.786.000
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000
Likviditetsgrad 1 2
Likviditetsgrad 2 2
Soliditet -0.5
Resultatgrad -138.5
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad -214.5
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
19.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex