Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor Design AS
Juridisk navn:  Spor Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78406295
Postboks 147 Fax: 78406201
9650 Akkarfjord 9650 Akkarfjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Hammerfest
Org.nr: 970968024
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/20/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.84%
Resultat  
  
-176.09%
Egenkapital  
  
-108.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 201.000 183.000 365.000 228.000 412.000
Resultat: -127.000 -46.000 70.000 -58.000 -250.000
Egenkapital: -242.000 -116.000 -69.000 -139.000 -81.000
Regnskap for  Spor Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 201.000 183.000 365.000 228.000 412.000
Driftskostnader -284.000 -211.000 -277.000 -268.000 -639.000
Driftsresultat -82.000 -27.000 88.000 -39.000 -226.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -44.000 -19.000 -18.000 -19.000 -26.000
Finans -44.000 -19.000 -18.000 -19.000 -24.000
Resultat før skatt -127.000 -46.000 70.000 -58.000 -250.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 -46.000 70.000 -58.000 -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 381.000 414.000 462.000 514.000
Sum omløpsmidler 28.000 78.000 140.000 71.000 276.000
Sum eiendeler 419.000 459.000 554.000 533.000 790.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 -616.000 -569.000 -639.000 -581.000
Sum egenkapital -242.000 -116.000 -69.000 -139.000 -81.000
Sum langsiktig gjeld 137.000 129.000 164.000 198.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 446.000 459.000 474.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 459.000 554.000 533.000 790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 201.000 179.000 365.000 228.000 412.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 201.000 183.000 365.000 228.000 412.000
Varekostnad -91.000 -106.000 -132.000 -109.000 -98.000
Lønninger -7.000 -27.000 -24.000 -4.000 -218.000
Avskrivning -27.000 -33.000 -48.000 -52.000 -72.000
Nedskrivning -6.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -45.000 -73.000 -103.000 -251.000
Driftskostnader -284.000 -211.000 -277.000 -268.000 -639.000
Driftsresultat -82.000 -27.000 88.000 -39.000 -226.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -44.000 -19.000 -18.000 -19.000 -26.000
Finans -44.000 -19.000 -18.000 -19.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 -46.000 70.000 -58.000 -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 336.000 379.000 400.000 422.000 443.000
Maskiner anlegg 53.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 2.000 14.000 40.000 71.000
Sum varige driftsmidler 391.000 381.000 414.000 462.000 514.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 391.000 381.000 414.000 462.000 514.000
Varebeholdning 0 43.000 43.000 43.000 43.000
Kundefordringer 41.000 4.000 1.000 10.000 44.000
Andre fordringer 0 0 0 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 31.000 96.000 5.000 189.000
Sum omløpsmidler 28.000 78.000 140.000 71.000 276.000
Sum eiendeler 419.000 459.000 554.000 533.000 790.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 -616.000 -569.000 -639.000 -581.000
Sum egenkapital -242.000 -116.000 -69.000 -139.000 -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 137.000 129.000 164.000 198.000 233.000
Leverandørgjeld -1.000 9.000 4.000 23.000 182.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 15.000 12.000 0 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 517.000 422.000 444.000 451.000 428.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 446.000 459.000 474.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 459.000 554.000 533.000 790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -496.000 -368.000 -319.000 -403.000 -362.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4
Soliditet -57.8 -25.3 -12.5 -26.1 -10.3
Resultatgrad -40.8 -14.8 24.1 -17.1 -54.9
Rentedekningsgrad -1.9 -1.4 4.9 -2.1 -8.6
Gjeldsgrad -2.7 -4.8 -10.8
Total kapitalrentabilitet -19.6 -5.9 15.9 -7.3 -28.4
Signatur
13.03.2013
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex