Spor Arkitekter AS
Juridisk navn:  Spor Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22931420
Postboks 5173 Majorstua Pilestredet 75D Fax: 22931421
0302 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976588614
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/15/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.18%
Resultat  
  
-74.67%
Egenkapital  
  
1.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.977.000 23.832.000 19.983.000 21.952.000 16.451.000
Resultat: 1.005.000 3.968.000 1.776.000 3.369.000 1.601.000
Egenkapital: 2.694.000 2.655.000 2.619.000 2.823.000 2.804.000
Regnskap for  Spor Arkitekter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.977.000 23.832.000 19.983.000 21.952.000 16.451.000
Driftskostnader -18.986.000 -19.876.000 -18.197.000 -18.636.000 -14.917.000
Driftsresultat 991.000 3.957.000 1.787.000 3.317.000 1.535.000
Finansinntekter 17.000 19.000 21.000 55.000 67.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -32.000 -2.000 0
Finans 15.000 10.000 -11.000 53.000 67.000
Resultat før skatt 1.005.000 3.968.000 1.776.000 3.369.000 1.601.000
Skattekostnad -239.000 -961.000 -449.000 -913.000 -435.000
Årsresultat 766.000 3.007.000 1.327.000 2.457.000 1.166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 186.000 301.000 430.000 555.000
Sum omløpsmidler 7.459.000 11.124.000 7.600.000 8.502.000 6.919.000
Sum eiendeler 7.541.000 11.310.000 7.901.000 8.932.000 7.474.000
Sum opptjent egenkapital 2.107.000 2.065.000 2.032.000 2.233.000 2.220.000
Sum egenkapital 2.694.000 2.655.000 2.619.000 2.823.000 2.804.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.847.000 8.656.000 5.282.000 6.109.000 4.669.000
Sum gjeld og egenkapital 7.542.000 11.311.000 7.901.000 8.932.000 7.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.977.000 23.832.000 19.983.000 21.952.000 16.451.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.977.000 23.832.000 19.983.000 21.952.000 16.451.000
Varekostnad -1.022.000 -902.000 -524.000 -1.459.000 -406.000
Lønninger -13.909.000 -15.131.000 -13.992.000 -13.141.000 -11.544.000
Avskrivning -116.000 -142.000 -142.000 -142.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.939.000 -3.701.000 -3.539.000 -3.894.000 -2.825.000
Driftskostnader -18.986.000 -19.876.000 -18.197.000 -18.636.000 -14.917.000
Driftsresultat 991.000 3.957.000 1.787.000 3.317.000 1.535.000
Finansinntekter 17.000 19.000 21.000 55.000 67.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -32.000 -2.000 0
Finans 15.000 10.000 -11.000 53.000 67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -3.000.000 -1.500.000 -2.500.000 -1.000.000
Årsresultat 766.000 3.007.000 1.327.000 2.457.000 1.166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 71.000 44.000 31.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 116.000 257.000 399.000 540.000
Sum varige driftsmidler 0 116.000 257.000 399.000 540.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 186.000 301.000 430.000 555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.326.000 1.695.000 619.000 1.250.000 1.289.000
Andre fordringer 1.459.000 2.492.000 1.632.000 1.823.000 1.618.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.674.000 6.938.000 5.349.000 5.429.000 4.012.000
Sum omløpsmidler 7.459.000 11.124.000 7.600.000 8.502.000 6.919.000
Sum eiendeler 7.541.000 11.310.000 7.901.000 8.932.000 7.474.000
Sum opptjent egenkapital 2.107.000 2.065.000 2.032.000 2.233.000 2.220.000
Sum egenkapital 2.694.000 2.655.000 2.619.000 2.823.000 2.804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 348.000 70.000 148.000 434.000
Betalbar skatt 250.000 987.000 463.000 929.000 430.000
Skyldig offentlige avgifter 2.075.000 2.372.000 1.767.000 2.054.000 1.602.000
Utbytte -700.000 -3.000.000 -1.500.000 -2.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.694.000 1.948.000 1.482.000 1.477.000 1.193.000
Sum kortsiktig gjeld 4.847.000 8.656.000 5.282.000 6.109.000 4.669.000
Sum gjeld og egenkapital 7.542.000 11.311.000 7.901.000 8.932.000 7.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.612.000 2.468.000 2.318.000 2.393.000 2.250.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5
Soliditet 35.7 23.5 33.1 31.6 37.5
Resultatgrad 5 16.6 8.9 15.1 9.3
Rentedekningsgrad 495.5 439.7 55.8 1686.0
Gjeldsgrad 1.8 3.3 2 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 13.4 35.2 22.9 37.8 21.4
Signatur
20.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex