Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spor1 Moelv As
Juridisk navn:  Spor1 Moelv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99038559
Storgata 112 Storgata 112 Fax:
2390 Moelv 2390 Moelv
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 913062450
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A-Consult Hans B Andersen
Utvikling:
Omsetning  
  
0.24%
Resultat  
  
-55.66%
Egenkapital  
  
5.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.307.000 3.299.000 3.235.000 2.988.000 2.330.000
Resultat: 47.000 106.000 19.000 241.000 191.000
Egenkapital: 744.000 708.000 629.000 615.000 240.000
Regnskap for  Spor1 Moelv As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.307.000 3.299.000 3.235.000 2.988.000 2.330.000
Driftskostnader -3.246.000 -3.176.000 -3.195.000 -2.729.000 -2.122.000
Driftsresultat 62.000 122.000 40.000 259.000 207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -17.000 -21.000 -19.000 -17.000
Finans -15.000 -17.000 -21.000 -19.000 -17.000
Resultat før skatt 47.000 106.000 19.000 241.000 191.000
Skattekostnad -11.000 -26.000 -5.000 -65.000 -51.000
Årsresultat 36.000 79.000 13.000 176.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 14.000 21.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.241.000 1.149.000 1.216.000 955.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.241.000 1.163.000 1.237.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 444.000 408.000 329.000 315.000 140.000
Sum egenkapital 744.000 708.000 629.000 615.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 173.000 143.000 236.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 360.000 391.000 386.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 1.210.000 1.241.000 1.163.000 1.237.000 983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.305.000 3.297.000 3.233.000 2.984.000 2.330.000
Andre inntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 0
Driftsinntekter 3.307.000 3.299.000 3.235.000 2.988.000 2.330.000
Varekostnad -1.885.000 -1.899.000 -1.979.000 -1.635.000 -1.258.000
Lønninger -906.000 -820.000 -772.000 -666.000 -486.000
Avskrivning 0 -14.000 -7.000 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -455.000 -443.000 -437.000 -421.000 -372.000
Driftskostnader -3.246.000 -3.176.000 -3.195.000 -2.729.000 -2.122.000
Driftsresultat 62.000 122.000 40.000 259.000 207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -17.000 -21.000 -19.000 -17.000
Finans -15.000 -17.000 -21.000 -19.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 79.000 13.000 176.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 14.000 21.000 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 14.000 21.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 14.000 21.000 28.000
Varebeholdning 757.000 807.000 853.000 807.000 496.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 4.000 5.000 30.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 444.000 430.000 290.000 379.000 449.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.241.000 1.149.000 1.216.000 955.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.241.000 1.163.000 1.237.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 444.000 408.000 329.000 315.000 140.000
Sum egenkapital 744.000 708.000 629.000 615.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 96.000 173.000 143.000 236.000 322.000
Leverandørgjeld 84.000 62.000 108.000 67.000 117.000
Betalbar skatt 10.000 26.000 5.000 65.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000 167.000 171.000 165.000 145.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 105.000 107.000 90.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 360.000 391.000 386.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 1.210.000 1.241.000 1.163.000 1.237.000 983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 840.000 881.000 758.000 830.000 534.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.4 2.9 3.2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.8 1.1 1.1
Soliditet 61.5 57.1 54.1 49.7 24.4
Resultatgrad 1.9 3.7 1.2 8.7 8.9
Rentedekningsgrad 4.1 7.2 1.9 13.6 12.2
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 1.0 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 9.8 3.4 20.9 21.1
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex