Spitfire AS
Juridisk navn:  Spitfire AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24071666
Haugstenveien 2 Schweigaards Gate 52A Fax:
1637 Gamle Fredrikstad 656 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991615989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/5/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.12%
Resultat  
  
-44.88%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 112.000 165.000 61.000 346.000 164.000
Resultat: 70.000 127.000 14.000 206.000 66.000
Egenkapital: 320.000 320.000 320.000 306.000 100.000
Regnskap for  Spitfire AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 112.000 165.000 61.000 346.000 164.000
Driftskostnader -42.000 -37.000 -39.000 -140.000 0
Driftsresultat 70.000 127.000 22.000 206.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 0 0
Resultat før skatt 70.000 127.000 14.000 206.000 66.000
Skattekostnad -16.000 -127.000 0 0 0
Årsresultat 54.000 0 14.000 206.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 100.000 100.000 100.000 104.000
Sum omløpsmidler 552.000 399.000 266.000 321.000 0
Sum eiendeler 555.000 499.000 366.000 421.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 220.000 220.000 220.000 206.000 0
Sum egenkapital 320.000 320.000 320.000 306.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 180.000 46.000 115.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 500.000 366.000 421.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 165.000 61.000 346.000 164.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 112.000 165.000 61.000 346.000 164.000
Varekostnad 0 -1.000 0 -2.000 0
Lønninger -1.000 0 0 -59.000 0
Avskrivning -1.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -36.000 -39.000 -79.000 0
Driftskostnader -42.000 -37.000 -39.000 -140.000 0
Driftsresultat 70.000 127.000 22.000 206.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -53.000 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 0 14.000 206.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Driftsløsøre 3.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum anleggsmidler 3.000 100.000 100.000 100.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 145.000 163.000 126.000 126.000 0
Andre fordringer 81.000 81.000 81.000 81.000 0
Sum investeringer 100.000 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 155.000 59.000 114.000 0
Sum omløpsmidler 552.000 399.000 266.000 321.000 0
Sum eiendeler 555.000 499.000 366.000 421.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 220.000 220.000 220.000 206.000 0
Sum egenkapital 320.000 320.000 320.000 306.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 4.000
Betalbar skatt 204.000 194.000 66.000 66.000 0
Skyldig offentlige avgifter -25.000 -16.000 -22.000 47.000 0
Utbytte -53.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 180.000 46.000 115.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 500.000 366.000 421.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 318.000 219.000 220.000 206.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 5.8 2.8 0.0
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 5.8 2.8 0.1
Soliditet 57.8 6 87.4 72.7 96.2
Resultatgrad 62.5 7 36.1 59.5 40.2
Rentedekningsgrad 2.8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.1 0.4 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.6 25.4 6 48.9 63.5
Signatur
20.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex