Spikkestadveien 167 Eiendom As
Juridisk navn:  Spikkestadveien 167 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90734324
C/O Clarksons Platou Ppt. Mgt. As Munkedamsveien 62C C/O Clarksons Platou Ppt. Mgt. As Munkedamsveien 62C Fax: 31285894
0270 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924285036
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/12/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Clarksons Platou Property Management
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.94%
Resultat  
  
-852.59%
Egenkapital  
  
-393.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 638.000 850.000 1.511.000 1.214.000 1.455.000
Resultat: -4.963.000 -521.000 285.000 603.000 587.000
Egenkapital: -2.884.000 984.000 1.377.000 1.155.000 989.000
Regnskap for  Spikkestadveien 167 Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 638.000 850.000 1.511.000 1.214.000 1.455.000
Driftskostnader -5.354.000 -1.184.000 -551.000 -361.000 -623.000
Driftsresultat -4.714.000 -334.000 960.000 852.000 832.000
Finansinntekter 4.000 2.000 4.000 29.000 34.000
Finanskostnader -252.000 -189.000 -680.000 -279.000 -280.000
Finans -248.000 -187.000 -676.000 -250.000 -246.000
Resultat før skatt -4.963.000 -521.000 285.000 603.000 587.000
Skattekostnad 1.095.000 128.000 -63.000 -137.000 -158.000
Årsresultat -3.868.000 -393.000 222.000 466.000 428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.145.000 6.108.000 5.088.000 5.544.000 5.782.000
Sum omløpsmidler 2.332.000 4.758.000 1.387.000 1.276.000 512.000
Sum eiendeler 11.477.000 10.866.000 6.475.000 6.820.000 6.294.000
Sum opptjent egenkapital -3.184.000 684.000 1.077.000 855.000 689.000
Sum egenkapital -2.884.000 984.000 1.377.000 1.155.000 989.000
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 8.851.000 4.499.000 5.000.000 4.567.000
Sum kortsiktig gjeld 861.000 1.031.000 600.000 665.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 11.477.000 10.866.000 6.476.000 6.820.000 6.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 700.000 1.511.000 1.213.000 1.455.000
Andre inntekter 620.000 150.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 638.000 850.000 1.511.000 1.214.000 1.455.000
Varekostnad -347.000 -104.000 0 0 0
Lønninger 0 168.000 -95.000 -98.000 -167.000
Avskrivning -203.000 -158.000 -157.000 -138.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.804.000 -1.090.000 -299.000 -125.000 -318.000
Driftskostnader -5.354.000 -1.184.000 -551.000 -361.000 -623.000
Driftsresultat -4.714.000 -334.000 960.000 852.000 832.000
Finansinntekter 4.000 2.000 4.000 29.000 34.000
Finanskostnader -252.000 -189.000 -680.000 -279.000 -280.000
Finans -248.000 -187.000 -676.000 -250.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -150.000
Årsresultat -3.868.000 -393.000 222.000 466.000 428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.019.000 0 0 0 0
Fast eiendom 8.044.000 6.005.000 5.087.000 5.044.000 5.182.000
Maskiner anlegg 82.000 103.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.126.000 6.108.000 5.087.000 5.044.000 5.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 501.000 600.000
Sum anleggsmidler 9.145.000 6.108.000 5.088.000 5.544.000 5.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 784.000 0 300.000 1.000 0
Andre fordringer 0 473.000 54.000 8.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.548.000 4.285.000 1.032.000 1.267.000 461.000
Sum omløpsmidler 2.332.000 4.758.000 1.387.000 1.276.000 512.000
Sum eiendeler 11.477.000 10.866.000 6.475.000 6.820.000 6.294.000
Sum opptjent egenkapital -3.184.000 684.000 1.077.000 855.000 689.000
Sum egenkapital -2.884.000 984.000 1.377.000 1.155.000 989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 76.000 424.000 625.000 717.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 502.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 8.851.000 4.499.000 5.000.000 4.567.000
Leverandørgjeld 135.000 513.000 47.000 0 43.000
Betalbar skatt 0 0 185.000 110.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 0 69.000 72.000 71.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 620.000 16.000 299.000 183.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 861.000 1.031.000 600.000 665.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 11.477.000 10.866.000 6.476.000 6.820.000 6.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.471.000 3.727.000 787.000 611.000 -226.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4.6 2.3 1.9 0.7
Likviditetsgrad 2 2.7 4.6 2.3 2.0 0.7
Soliditet -25.1 9.1 21.3 16.9 15.7
Resultatgrad -738.9 -39.3 63.5 70.2 57.2
Rentedekningsgrad -18.7 -1.8 1.4 3.2 3.1
Gjeldsgrad - 1 3.7 4.9 5.4
Total kapitalrentabilitet - -3.1 14.9 12.9 13.8
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex