Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Speiderhuset Loddefjord Stiftelse
Juridisk navn:  Speiderhuset Loddefjord Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Margit Johnsen Skjenlien 41A Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 892666032
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.7%
Resultat  
  
-615%
Egenkapital  
  
-4.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 165.000 189.000 170.000 224.000 162.000
Resultat: -206.000 40.000 32.000 -52.000 -2.785.000
Egenkapital: 4.276.000 4.482.000 4.442.000 4.410.000 4.463.000
Regnskap for  Speiderhuset Loddefjord Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 165.000 189.000 170.000 224.000 162.000
Driftskostnader -348.000 -125.000 -112.000 -249.000 -2.937.000
Driftsresultat -183.000 65.000 58.000 -25.000 -2.775.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -25.000 -26.000 -28.000 -11.000
Finans -24.000 -25.000 -26.000 -27.000 -9.000
Resultat før skatt -206.000 40.000 32.000 -52.000 -2.785.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 40.000 32.000 -52.000 -2.785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Sum omløpsmidler 261.000 498.000 487.000 482.000 561.000
Sum eiendeler 4.761.000 4.998.000 4.987.000 4.982.000 5.061.000
Sum opptjent egenkapital -2.724.000 -2.518.000 -2.558.000 -2.590.000 -2.537.000
Sum egenkapital 4.276.000 4.482.000 4.442.000 4.410.000 4.463.000
Sum langsiktig gjeld 483.000 514.000 542.000 570.000 596.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.761.000 4.998.000 4.986.000 4.982.000 5.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 179.000 170.000 181.000 162.000
Andre inntekter 15.000 10.000 0 43.000 0
Driftsinntekter 165.000 189.000 170.000 224.000 162.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -2.500.000
Andre driftskostnader -348.000 -125.000 -112.000 -249.000 -437.000
Driftskostnader -348.000 -125.000 -112.000 -249.000 -2.937.000
Driftsresultat -183.000 65.000 58.000 -25.000 -2.775.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -25.000 -26.000 -28.000 -11.000
Finans -24.000 -25.000 -26.000 -27.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 40.000 32.000 -52.000 -2.785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 261.000 498.000 487.000 482.000 561.000
Sum omløpsmidler 261.000 498.000 487.000 482.000 561.000
Sum eiendeler 4.761.000 4.998.000 4.987.000 4.982.000 5.061.000
Sum opptjent egenkapital -2.724.000 -2.518.000 -2.558.000 -2.590.000 -2.537.000
Sum egenkapital 4.276.000 4.482.000 4.442.000 4.410.000 4.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 483.000 514.000 542.000 570.000 596.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.761.000 4.998.000 4.986.000 4.982.000 5.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 259.000 496.000 485.000 480.000 559.000
Likviditetsgrad 1 130.5 2 243.5 241.0 280.5
Likviditetsgrad 2 130.5 2 243.5 241.1 280.6
Soliditet 89.8 89.7 89.1 88.5 88.2
Resultatgrad -110.9 34.4 34.1 -11.2 -1713.0
Rentedekningsgrad -7.6 2.6 2.2 -0.9 -252.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.8 1.3 1.2 -0.5 -54.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex