Southgarden As
Juridisk navn:  Southgarden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48226697
Øyrahaugen 7 Øyrahaugen 7 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 911576538
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.5%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 8.000 0 29.000 5.000
Resultat: 2.000 1.000 -14.000 15.000 -3.000
Egenkapital: 29.000 27.000 26.000 40.000 29.000
Regnskap for  Southgarden As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 8.000 0 29.000 5.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 1.000 -10.000 19.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -4.000 0
Finans 0 0 -4.000 -4.000 0
Resultat før skatt 2.000 1.000 -14.000 15.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 -4.000 1.000
Årsresultat 2.000 1.000 -14.000 11.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 169.000 169.000 169.000 170.000
Sum omløpsmidler 321.000 209.000 6.000 23.000 4.000
Sum eiendeler 490.000 378.000 175.000 192.000 174.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -3.000 -4.000 10.000 -1.000
Sum egenkapital 29.000 27.000 26.000 40.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 151.000 149.000 152.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 378.000 175.000 192.000 174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 8.000 0 29.000 5.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 8.000 0 29.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -10.000 -9.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 1.000 -10.000 19.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -4.000 0
Finans 0 0 -4.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 -14.000 11.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000
Sum anleggsmidler 169.000 169.000 169.000 169.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 20.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 301.000 195.000 0 0 0
Kasse, bank 20.000 14.000 6.000 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 321.000 209.000 6.000 23.000 4.000
Sum eiendeler 490.000 378.000 175.000 192.000 174.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -3.000 -4.000 10.000 -1.000
Sum egenkapital 29.000 27.000 26.000 40.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 149.000 149.000 149.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 151.000 149.000 152.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 378.000 175.000 192.000 174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 58.000 -143.000 -129.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 0 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 0 0.2 0.1
Soliditet 5.9 7.1 14.9 20.8 16.7
Resultatgrad 22.2 12.5 65.5 -60.0
Rentedekningsgrad -2.5 4.8
Gjeldsgrad 15.9 1 5.7 3.8 5.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.3 -5.7 9.9 -1.7
Signatur
18.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex