Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sos-Barnebyer Vestfold
Juridisk navn:  Sos-Barnebyer Vestfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90205681
C/O Bernhard Marti Himbergveien 2 C/O Bernhard Marti Himbergveien 2 Fax:
3175 Ramnes 3175 Ramnes
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 995080834
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/22/2010
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2014
Omsetning: 402.000
Resultat: 0
Egenkapital: 0
Regnskap for  Sos-Barnebyer Vestfold
Resultat 2014
Driftsinntekter 402.000
Driftskostnader -402.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 402.000
Driftsinntekter 402.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -402.000
Driftskostnader -402.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet
Resultatgrad 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex