Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sony Music Entertainment Norway AS
Juridisk navn:  Sony Music Entertainment Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22880000
Postboks 4334 Nydalen Gjerdrums Vei 10A Fax: 22880001
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 850147582
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 8/22/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sony bmg music entertainment norway as
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.91%
Resultat  
  
575.12%
Egenkapital  
  
104.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 236.604.000 189.421.000 195.093.000 163.999.000 158.125.000
Resultat: 23.927.000 -5.036.000 -1.617.000 5.992.000 1.606.000
Egenkapital: 37.240.000 18.173.000 24.354.000 42.707.000 38.840.000
Regnskap for  Sony Music Entertainment Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 236.604.000 189.421.000 195.093.000 163.999.000 158.125.000
Driftskostnader -212.889.000 -190.135.000 -196.895.000 -158.451.000 -162.029.000
Driftsresultat 23.715.000 -713.000 -1.802.000 5.547.000 -3.905.000
Finansinntekter 3.984.000 517.000 1.680.000 583.000 5.897.000
Finanskostnader -3.772.000 -4.839.000 -1.495.000 -139.000 -385.000
Finans 212.000 -4.322.000 185.000 444.000 5.512.000
Resultat før skatt 23.927.000 -5.036.000 -1.617.000 5.992.000 1.606.000
Skattekostnad -4.859.000 -1.145.000 -393.000 -2.125.000 265.000
Årsresultat 19.068.000 -6.181.000 -2.010.000 3.867.000 1.871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.592.000 9.584.000 37.476.000 39.224.000 41.708.000
Sum omløpsmidler 131.847.000 90.157.000 64.252.000 80.412.000 54.709.000
Sum eiendeler 147.439.000 99.741.000 101.728.000 119.636.000 96.417.000
Sum opptjent egenkapital 29.085.000 10.018.000 16.199.000 34.552.000 30.685.000
Sum egenkapital 37.240.000 18.173.000 24.354.000 42.707.000 38.840.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.198.000 81.569.000 77.374.000 76.929.000 57.577.000
Sum gjeld og egenkapital 147.438.000 99.742.000 101.728.000 119.636.000 96.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.449.000 189.421.000 195.093.000 163.999.000 158.125.000
Andre inntekter 155.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 236.604.000 189.421.000 195.093.000 163.999.000 158.125.000
Varekostnad -145.518.000 -7.768.000 -8.552.000 -5.081.000 -14.934.000
Lønninger -38.963.000 -34.280.000 -29.725.000 -27.121.000 -25.194.000
Avskrivning -521.000 -226.000 -359.000 -359.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.887.000 -147.861.000 -158.259.000 -125.890.000 -121.537.000
Driftskostnader -212.889.000 -190.135.000 -196.895.000 -158.451.000 -162.029.000
Driftsresultat 23.715.000 -713.000 -1.802.000 5.547.000 -3.905.000
Finansinntekter 3.984.000 517.000 1.680.000 583.000 5.897.000
Finanskostnader -3.772.000 -4.839.000 -1.495.000 -139.000 -385.000
Finans 212.000 -4.322.000 185.000 444.000 5.512.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.068.000 -6.181.000 -2.010.000 3.867.000 1.871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 471.000 896.000 1.136.000 1.033.000 3.158.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.247.000 113.000 340.000 699.000 1.058.000
Sum varige driftsmidler 3.247.000 113.000 340.000 699.000 1.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.875.000 8.575.000 36.000.000 37.492.000 37.492.000
Sum anleggsmidler 15.592.000 9.584.000 37.476.000 39.224.000 41.708.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 756.000 2.113.000 4.399.000 10.586.000 5.062.000
Andre fordringer 125.753.000 82.854.000 57.076.000 60.916.000 46.631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.337.000 5.190.000 2.776.000 8.911.000 3.017.000
Sum omløpsmidler 131.847.000 90.157.000 64.252.000 80.412.000 54.709.000
Sum eiendeler 147.439.000 99.741.000 101.728.000 119.636.000 96.417.000
Sum opptjent egenkapital 29.085.000 10.018.000 16.199.000 34.552.000 30.685.000
Sum egenkapital 37.240.000 18.173.000 24.354.000 42.707.000 38.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.258.000 12.285.000 11.555.000 17.205.000 9.013.000
Betalbar skatt 4.426.000 1.402.000 497.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.937.000 1.812.000 1.558.000 1.405.000 1.378.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.577.000 66.070.000 63.764.000 58.319.000 47.186.000
Sum kortsiktig gjeld 110.198.000 81.569.000 77.374.000 76.929.000 57.577.000
Sum gjeld og egenkapital 147.438.000 99.742.000 101.728.000 119.636.000 96.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.649.000 8.588.000 -13.122.000 3.483.000 -2.868.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.8 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.8 1 1.0
Soliditet 25.3 18.2 23.9 35.7 40.3
Resultatgrad 1 -0.4 -0.9 3.4 -2.5
Rentedekningsgrad 6.3 -0.1 -1.2 39.9 5.2
Gjeldsgrad 3 4.5 3.2 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.8 -0.2 -0.1 5.1 2.1
Signatur
18.04.2012
SELSKAPET FORPLIKTES VED
UNDERSKRIFT AV STYRETS FORMANN
ELLER TO MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex