Solutionstar Ltd
Juridisk navn:  Solutionstar Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Jon Inge Bjørdal Krikebøvegen 2 V/Jon Inge Bjørdal Krikebøvegen 2 Fax:
6104 Volda 6104 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 896461702
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 1.000 1.000 1.000 1.000
Regnskap for  Solutionstar Ltd
Resultat 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0 0.0 0.0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex