Solutions Invest Thk As
Juridisk navn:  Solutions Invest Thk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Kronstad 14 Nedre Kronstad 14 Fax:
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 920056172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-62.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -10.000 -2.000
Egenkapital: 6.000 16.000
Regnskap for  Solutions Invest Thk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -10.000 -2.000
Driftsresultat -10.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -10.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -10.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 690.000 15.000
Sum omløpsmidler 211.000 7.000
Sum eiendeler 901.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -2.000
Sum egenkapital 6.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 675.000 0
Sum kortsiktig gjeld 220.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -2.000
Driftskostnader -10.000 -2.000
Driftsresultat -10.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -10.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 690.000 15.000
Sum anleggsmidler 690.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 200.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 7.000
Sum omløpsmidler 211.000 7.000
Sum eiendeler 901.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -2.000
Sum egenkapital 6.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 675.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.2
Soliditet 0.7 72.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 149.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.1 -9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex