Solutions AS
Juridisk navn:  Solutions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40234330
Erik Werenskiolds Vei 17 Erik Werenskiolds Vei 17 Fax:
1344 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990038449
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: subsea solutions as
Regnskapsfører: Topconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-139.21%
Egenkapital  
  
-40.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 218.000
Resultat: -316.000 806.000 -29.000 498.000 2.452.000
Egenkapital: 1.049.000 1.765.000 1.359.000 2.088.000 2.190.000
Regnskap for  Solutions AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 218.000
Driftskostnader -35.000 -35.000 -26.000 -26.000 -149.000
Driftsresultat -35.000 -35.000 -26.000 -26.000 69.000
Finansinntekter -281.000 841.000 -3.000 359.000 2.550.000
Finanskostnader 0 0 0 166.000 -166.000
Finans -281.000 841.000 -3.000 525.000 2.384.000
Resultat før skatt -316.000 806.000 -29.000 498.000 2.452.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat -316.000 806.000 -29.000 498.000 2.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Sum eiendeler 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 949.000 1.665.000 1.259.000 1.988.000 2.090.000
Sum egenkapital 1.049.000 1.765.000 1.359.000 2.088.000 2.190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 403.000 401.000 700.000 350.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 218.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -35.000 -26.000 -26.000 -149.000
Driftskostnader -35.000 -35.000 -26.000 -26.000 -149.000
Driftsresultat -35.000 -35.000 -26.000 -26.000 69.000
Finansinntekter -281.000 841.000 -3.000 359.000 2.550.000
Finanskostnader 0 0 0 166.000 -166.000
Finans -281.000 841.000 -3.000 525.000 2.384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -700.000 -350.000 -200.000
Årsresultat -316.000 806.000 -29.000 498.000 2.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 1.431.000 2.132.000 1.848.000 2.260.000 1.279.000
Kasse, bank 19.000 33.000 211.000 178.000 1.161.000
Sum omløpsmidler 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Sum eiendeler 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 949.000 1.665.000 1.259.000 1.988.000 2.090.000
Sum egenkapital 1.049.000 1.765.000 1.359.000 2.088.000 2.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 1.000 0 0 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 50.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -700.000 -350.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 403.000 401.000 700.000 350.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 1.452.000 2.166.000 2.059.000 2.438.000 2.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.049.000 1.765.000 1.359.000 2.088.000 2.190.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.4 2.9 7.0 9.8
Likviditetsgrad 2 3.6 5.4 2.9 7.0 9.8
Soliditet 72.2 81.5 6 85.6 89.8
Resultatgrad 31.7
Rentedekningsgrad -2.0 15.8
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.5 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -21.8 37.2 -1.4 13.7 107.4
Signatur
31.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex