Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solution Sign AS
Juridisk navn:  Solution Sign AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33328070
Postboks 89 Andebuveien 78 Fax: 33324027
3166 Tolvsrød 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 993583057
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/3/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: T H Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.19%
Resultat  
  
-695.97%
Egenkapital  
  
-141.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.828.000 6.295.000 6.928.000 4.994.000 3.180.000
Resultat: -1.186.000 -149.000 105.000 26.000 215.000
Egenkapital: -216.000 520.000 640.000 564.000 251.000
Regnskap for  Solution Sign AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.828.000 6.295.000 6.928.000 4.994.000 3.180.000
Driftskostnader -4.859.000 -6.263.000 -6.656.000 -4.879.000 -2.880.000
Driftsresultat -1.030.000 33.000 271.000 116.000 301.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -157.000 -182.000 -167.000 -91.000 -88.000
Finans -157.000 -182.000 -166.000 -90.000 -87.000
Resultat før skatt -1.186.000 -149.000 105.000 26.000 215.000
Skattekostnad 99.000 30.000 -30.000 -13.000 -61.000
Årsresultat -1.087.000 -119.000 75.000 14.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.439.000 1.348.000 796.000 942.000 323.000
Sum omløpsmidler 4.066.000 3.636.000 3.710.000 2.340.000 1.388.000
Sum eiendeler 5.505.000 4.984.000 4.506.000 3.282.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital -1.117.000 -30.000 90.000 14.000 1.000
Sum egenkapital -216.000 520.000 640.000 564.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 1.069.000 1.307.000 1.425.000 1.045.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 4.652.000 3.157.000 2.441.000 1.672.000 1.348.000
Sum gjeld og egenkapital 5.505.000 4.984.000 4.506.000 3.281.000 1.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.736.000 6.295.000 6.870.000 4.978.000 3.138.000
Andre inntekter 92.000 0 57.000 16.000 42.000
Driftsinntekter 3.828.000 6.295.000 6.928.000 4.994.000 3.180.000
Varekostnad -2.582.000 -3.077.000 -2.952.000 -2.596.000 -1.257.000
Lønninger -1.754.000 -1.940.000 -1.834.000 -1.286.000 -519.000
Avskrivning -239.000 -197.000 -256.000 -108.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.436.000 -1.569.000 -1.592.000 -1.160.000 -1.045.000
Driftskostnader -4.859.000 -6.263.000 -6.656.000 -4.879.000 -2.880.000
Driftsresultat -1.030.000 33.000 271.000 116.000 301.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -157.000 -182.000 -167.000 -91.000 -88.000
Finans -157.000 -182.000 -166.000 -90.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.087.000 -119.000 75.000 14.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.047.000 842.000 344.000 487.000 323.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 10.000 14.000 0 0
Driftsløsøre 391.000 495.000 438.000 454.000 0
Sum varige driftsmidler 391.000 506.000 452.000 454.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.439.000 1.348.000 796.000 942.000 323.000
Varebeholdning 1.163.000 1.431.000 1.165.000 1.108.000 787.000
Kundefordringer 2.358.000 1.383.000 2.083.000 633.000 389.000
Andre fordringer 60.000 171.000 128.000 204.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 96.000 61.000 83.000 22.000
Sum omløpsmidler 4.066.000 3.636.000 3.710.000 2.340.000 1.388.000
Sum eiendeler 5.505.000 4.984.000 4.506.000 3.282.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital -1.117.000 -30.000 90.000 14.000 1.000
Sum egenkapital -216.000 520.000 640.000 564.000 251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 30.000 13.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.870.000 964.000 1.053.000 333.000 675.000
Sum langsiktig gjeld 1.069.000 1.307.000 1.425.000 1.045.000 112.000
Leverandørgjeld 1.999.000 1.508.000 855.000 1.080.000 463.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 446.000 416.000 411.000 117.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 269.000 109.000 142.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 4.652.000 3.157.000 2.441.000 1.672.000 1.348.000
Sum gjeld og egenkapital 5.505.000 4.984.000 4.506.000 3.281.000 1.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -586.000 479.000 1.269.000 668.000 40.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1 0.8 0.5
Soliditet -3.9 10.4 14.2 17.2 14.7
Resultatgrad -26.9 0.5 3.9 2.3 9.5
Rentedekningsgrad -6.6 0.2 1.6 1.3 3.4
Gjeldsgrad -26.5 8.6 6 4.8 5.8
Total kapitalrentabilitet -18.7 0.7 6 3.6 17.7
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex