Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solution Seeker As
Juridisk navn:  Solution Seeker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41550370
Rådhusgata 24 Rådhusgata 24 Fax:
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911576236
Aksjekapital: 60.275 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/31/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
62.67%
Resultat  
  
340.44%
Egenkapital  
  
-4.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.470.000 9.510.000 9.758.000 9.885.000 3.795.000
Resultat: 1.546.000 -643.000 2.406.000 2.943.000 952.000
Egenkapital: 6.917.000 7.248.000 6.785.000 4.434.000 1.692.000
Regnskap for  Solution Seeker As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.470.000 9.510.000 9.758.000 9.885.000 3.795.000
Driftskostnader -13.891.000 -10.155.000 -7.358.000 -6.947.000 -2.838.000
Driftsresultat 1.579.000 -645.000 2.399.000 2.937.000 958.000
Finansinntekter 8.000 7.000 9.000 6.000 2.000
Finanskostnader -41.000 -6.000 -2.000 -1.000 -7.000
Finans -33.000 1.000 7.000 5.000 -5.000
Resultat før skatt 1.546.000 -643.000 2.406.000 2.943.000 952.000
Skattekostnad 223.000 655.000 -201.000 -306.000 -9.000
Årsresultat 1.769.000 12.000 2.205.000 2.637.000 944.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.043.000 183.000 209.000 11.000
Sum omløpsmidler 8.944.000 9.877.000 8.394.000 6.057.000 2.406.000
Sum eiendeler 10.249.000 10.920.000 8.577.000 6.266.000 2.417.000
Sum opptjent egenkapital 5.417.000 5.745.000 5.733.000 3.528.000 891.000
Sum egenkapital 6.917.000 7.248.000 6.785.000 4.434.000 1.692.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.332.000 3.672.000 1.785.000 1.822.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 10.249.000 10.920.000 8.578.000 6.266.000 2.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.470.000 9.510.000 9.758.000 9.885.000 3.795.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.470.000 9.510.000 9.758.000 9.885.000 3.795.000
Varekostnad 0 0 0 -110.000 0
Lønninger -6.905.000 -5.399.000 -4.731.000 -3.375.000 -1.019.000
Avskrivning -200.000 -148.000 -59.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.786.000 -4.608.000 -2.568.000 -3.429.000 -1.819.000
Driftskostnader -13.891.000 -10.155.000 -7.358.000 -6.947.000 -2.838.000
Driftsresultat 1.579.000 -645.000 2.399.000 2.937.000 958.000
Finansinntekter 8.000 7.000 9.000 6.000 2.000
Finanskostnader -41.000 -6.000 -2.000 -1.000 -7.000
Finans -33.000 1.000 7.000 5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.769.000 12.000 2.205.000 2.637.000 944.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 871.000 648.000 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 367.000 395.000 183.000 209.000 0
Sum varige driftsmidler 367.000 395.000 183.000 209.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.043.000 183.000 209.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.454.000 2.688.000 0 1.055.000 650.000
Andre fordringer 2.691.000 5.170.000 5.047.000 3.397.000 1.095.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.799.000 2.019.000 3.347.000 1.605.000 661.000
Sum omløpsmidler 8.944.000 9.877.000 8.394.000 6.057.000 2.406.000
Sum eiendeler 10.249.000 10.920.000 8.577.000 6.266.000 2.417.000
Sum opptjent egenkapital 5.417.000 5.745.000 5.733.000 3.528.000 891.000
Sum egenkapital 6.917.000 7.248.000 6.785.000 4.434.000 1.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 10.000 0
Leverandørgjeld 553.000 499.000 561.000 223.000 301.000
Betalbar skatt 0 0 204.000 285.000 0
Skyldig offentlige avgifter 668.000 734.000 421.000 363.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.111.000 2.439.000 599.000 951.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 3.332.000 3.672.000 1.785.000 1.822.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 10.249.000 10.920.000 8.578.000 6.266.000 2.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.612.000 6.205.000 6.609.000 4.235.000 1.681.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 4.7 3.3 3.3
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 4.7 3.4 3.4
Soliditet 67.5 66.4 79.1 70.8 70.0
Resultatgrad 10.2 -6.8 24.6 29.7 25.2
Rentedekningsgrad 38.5 -107.5 1199.5 2943.0 137.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 -5.8 28.1 47.0 39.7
Signatur
23.02.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.02.2017
PROKURA
GUNNERUD VIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex