Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solution Data Consult As
Juridisk navn:  Solution Data Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ronald Kløverød Akebakkeskogen 84 C/O Ronald Kløverød Akebakkeskogen 84 Fax:
0490 Oslo 490 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918180532
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-20.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -6.000 -6.000
Egenkapital: 19.000 24.000
Regnskap for  Solution Data Consult As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 24.000
Sum eiendeler 19.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -6.000
Sum egenkapital 19.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 18.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 19.000 24.000
Sum omløpsmidler 19.000 24.000
Sum eiendeler 19.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -6.000
Sum egenkapital 19.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 18.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -31.6
Signatur
13.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex