Solhaug AS
Juridisk navn:  Solhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56338915
Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 977279038
Aksjekapital: 147.760 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/24/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.67%
Resultat  
  
147.55%
Egenkapital  
  
35.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 900.000 1.080.000 1.090.000 1.104.000 1.080.000
Resultat: 4.888.000 -10.279.000 -155.563.000 -32.680.000 7.050.000
Egenkapital: -8.781.000 -13.669.000 -3.390.000 153.851.000 183.964.000
Regnskap for  Solhaug AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 900.000 1.080.000 1.090.000 1.104.000 1.080.000
Driftskostnader -1.771.000 -1.999.000 -2.825.000 -1.923.000 -2.517.000
Driftsresultat -872.000 -920.000 -1.734.000 -819.000 -1.438.000
Finansinntekter 13.008.000 5.938.000 4.093.000 10.324.000 16.261.000
Finanskostnader -7.248.000 -15.298.000 -157.922.000 -42.185.000 -7.774.000
Finans 5.760.000 -9.360.000 -153.829.000 -31.861.000 8.487.000
Resultat før skatt 4.888.000 -10.279.000 -155.563.000 -32.680.000 7.050.000
Skattekostnad 0 0 -1.677.000 -1.437.000 72.000
Årsresultat 4.888.000 -10.279.000 -157.241.000 -34.117.000 7.122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.315.000 136.521.000 163.242.000 283.429.000 328.556.000
Sum omløpsmidler 37.942.000 692.000 2.808.000 5.075.000 9.954.000
Sum eiendeler 140.257.000 137.213.000 166.050.000 288.504.000 338.510.000
Sum opptjent egenkapital -8.928.000 -13.816.000 -3.537.000 153.703.000 183.816.000
Sum egenkapital -8.781.000 -13.669.000 -3.390.000 153.851.000 183.964.000
Sum langsiktig gjeld 20.258.000 14.221.000 14.863.000 15.616.000 32.124.000
Sum kortsiktig gjeld 128.779.000 136.660.000 154.577.000 119.038.000 122.422.000
Sum gjeld og egenkapital 140.257.000 137.213.000 166.051.000 288.505.000 338.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 900.000 1.080.000 1.090.000 1.080.000 1.080.000
Andre inntekter 0 0 0 24.000 0
Driftsinntekter 900.000 1.080.000 1.090.000 1.104.000 1.080.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -747.000 -1.241.000 -1.341.000 -1.031.000 -1.176.000
Avskrivning -236.000 -252.000 -271.000 -292.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -788.000 -506.000 -1.213.000 -600.000 -1.025.000
Driftskostnader -1.771.000 -1.999.000 -2.825.000 -1.923.000 -2.517.000
Driftsresultat -872.000 -920.000 -1.734.000 -819.000 -1.438.000
Finansinntekter 13.008.000 5.938.000 4.093.000 10.324.000 16.261.000
Finanskostnader -7.248.000 -15.298.000 -157.922.000 -42.185.000 -7.774.000
Finans 5.760.000 -9.360.000 -153.829.000 -31.861.000 8.487.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.888.000 -10.279.000 -157.241.000 -34.117.000 7.122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.677.000 3.114.000
Fast eiendom 8.941.000 9.071.000 9.201.000 9.331.000 9.521.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.653.000 9.890.000 10.142.000 10.412.000 10.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 92.661.000 126.631.000 153.100.000 271.340.000 314.679.000
Sum anleggsmidler 102.315.000 136.521.000 163.242.000 283.429.000 328.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 832.000 382.000 1.057.000 1.019.000 882.000
Andre fordringer 36.794.000 63.000 855.000 861.000 6.706.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.039.000
Kasse, bank 316.000 247.000 895.000 3.195.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 37.942.000 692.000 2.808.000 5.075.000 9.954.000
Sum eiendeler 140.257.000 137.213.000 166.050.000 288.504.000 338.510.000
Sum opptjent egenkapital -8.928.000 -13.816.000 -3.537.000 153.703.000 183.816.000
Sum egenkapital -8.781.000 -13.669.000 -3.390.000 153.851.000 183.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 111.000.000 114.364.000 119.091.000 98.788.000 99.972.000
Sum langsiktig gjeld 20.258.000 14.221.000 14.863.000 15.616.000 32.124.000
Leverandørgjeld 1.673.000 1.089.000 994.000 1.060.000 2.811.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 118.000 13.000 72.000 456.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.011.000 21.089.000 34.478.000 19.118.000 19.184.000
Sum kortsiktig gjeld 128.779.000 136.660.000 154.577.000 119.038.000 122.422.000
Sum gjeld og egenkapital 140.257.000 137.213.000 166.051.000 288.505.000 338.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.837.000 -135.968.000 -151.769.000 -113.963.000 -112.468.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0 0.1 0.1
Soliditet -6.3 53.3 54.3
Resultatgrad -96.9 -85.2 -159.1 -74.2 -133.1
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0.2 1.9
Gjeldsgrad 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.7 3.7 1.4 3.3 4.4
Signatur
08.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex