Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solbakken Landbruk As
Juridisk navn:  Solbakken Landbruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haug Haug Fax:
8445 Melbu 8445 Melbu
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 997174690
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.48%
Resultat  
  
-2800%
Egenkapital  
  
-11.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.294.000 1.607.000 971.000 236.000 270.000
Resultat: -58.000 -2.000 -345.000 184.000 133.000
Egenkapital: 333.000 378.000 384.000 650.000 512.000
Regnskap for  Solbakken Landbruk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.294.000 1.607.000 971.000 236.000 270.000
Driftskostnader -1.338.000 -1.609.000 -1.323.000 -52.000 -169.000
Driftsresultat -43.000 -3.000 -352.000 184.000 101.000
Finansinntekter 0 15.000 16.000 0 32.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -9.000 0 0
Finans -15.000 1.000 7.000 0 32.000
Resultat før skatt -58.000 -2.000 -345.000 184.000 133.000
Skattekostnad 13.000 -3.000 79.000 -46.000 -36.000
Årsresultat -46.000 -5.000 -266.000 138.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 790.000 814.000 763.000 775.000
Sum omløpsmidler 421.000 306.000 402.000 384.000 78.000
Sum eiendeler 721.000 1.096.000 1.216.000 1.147.000 853.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 278.000 284.000 0 412.000
Sum egenkapital 333.000 378.000 384.000 650.000 512.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 572.000 572.000 320.000 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 146.000 261.000 177.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 1.096.000 1.217.000 1.147.000 853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 531.000 854.000 562.000 51.000 116.000
Andre inntekter 763.000 753.000 409.000 184.000 154.000
Driftsinntekter 1.294.000 1.607.000 971.000 236.000 270.000
Varekostnad -436.000 -680.000 -395.000 -18.000 -10.000
Lønninger -432.000 -429.000 -347.000 0 0
Avskrivning -43.000 -9.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -427.000 -491.000 -581.000 -34.000 -159.000
Driftskostnader -1.338.000 -1.609.000 -1.323.000 -52.000 -169.000
Driftsresultat -43.000 -3.000 -352.000 184.000 101.000
Finansinntekter 0 15.000 16.000 0 32.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -9.000 0 0
Finans -15.000 1.000 7.000 0 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -5.000 -266.000 138.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 76.000 79.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 205.000 38.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 205.000 38.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 676.000 735.000 763.000 775.000
Sum anleggsmidler 300.000 790.000 814.000 763.000 775.000
Varebeholdning 353.000 213.000 338.000 341.000 35.000
Kundefordringer 0 10.000 32.000 43.000 42.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 83.000 33.000 0 0
Sum omløpsmidler 421.000 306.000 402.000 384.000 78.000
Sum eiendeler 721.000 1.096.000 1.216.000 1.147.000 853.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 278.000 284.000 0 412.000
Sum egenkapital 333.000 378.000 384.000 650.000 512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 154.000 572.000 572.000 320.000 0
Leverandørgjeld 226.000 50.000 153.000 134.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 59.000 133.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter -29.000 48.000 8.000 -100.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 48.000 41.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 146.000 261.000 177.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 1.096.000 1.217.000 1.147.000 853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 187.000 160.000 141.000 207.000 -263.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.5 2.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Soliditet 46.2 34.5 31.6 56.7 60.0
Resultatgrad -3.3 -0.2 -36.3 7 37.4
Rentedekningsgrad -2.9 -0.2 -39.1
Gjeldsgrad 1.2 1.9 2.2 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.1 -27.6 1 15.6
Signatur
19.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex