Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sola Barnehage Sa
Juridisk navn:  Sola Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51650885
Åsenvegen 90 Åsenvegen 90 Fax: 51650885
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 948669102
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/24/1988
Foretakstype: SA
Tidligere navn: småbarnsforeldrenes barnehage ba
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.49%
Resultat  
  
10.73%
Egenkapital  
  
4.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.693.000 9.018.000 8.371.000 8.168.000 8.271.000
Resultat: 196.000 177.000 247.000 195.000 60.000
Egenkapital: 4.164.000 3.972.000 3.796.000 3.490.000 3.328.000
Regnskap for  Sola Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.693.000 9.018.000 8.371.000 8.168.000 8.271.000
Driftskostnader -9.503.000 -8.844.000 -8.129.000 -7.976.000 -8.247.000
Driftsresultat 190.000 173.000 242.000 192.000 25.000
Finansinntekter 20.000 20.000 24.000 27.000 69.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -19.000 -24.000 -33.000
Finans 5.000 4.000 5.000 3.000 36.000
Resultat før skatt 196.000 177.000 247.000 195.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 177.000 247.000 195.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.905.000 1.989.000 1.811.000 1.558.000 1.684.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 4.374.000 4.315.000 4.397.000 4.275.000
Sum eiendeler 7.031.000 6.363.000 6.126.000 5.955.000 5.959.000
Sum opptjent egenkapital 4.068.000 3.872.000 3.694.000 3.388.000 3.228.000
Sum egenkapital 4.164.000 3.972.000 3.796.000 3.490.000 3.328.000
Sum langsiktig gjeld 789.000 950.000 1.111.000 1.332.000 1.457.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 1.441.000 1.218.000 1.133.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 7.032.000 6.363.000 6.125.000 5.955.000 5.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.627.000 1.610.000 1.562.000 8.168.000 8.271.000
Andre inntekter 8.066.000 7.407.000 6.809.000 0 0
Driftsinntekter 9.693.000 9.018.000 8.371.000 8.168.000 8.271.000
Varekostnad -243.000 -209.000 -191.000 0 0
Lønninger -8.277.000 -7.664.000 -7.014.000 -6.799.000 -7.030.000
Avskrivning -233.000 -203.000 -144.000 -126.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -750.000 -768.000 -780.000 -1.051.000 -1.091.000
Driftskostnader -9.503.000 -8.844.000 -8.129.000 -7.976.000 -8.247.000
Driftsresultat 190.000 173.000 242.000 192.000 25.000
Finansinntekter 20.000 20.000 24.000 27.000 69.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -19.000 -24.000 -33.000
Finans 5.000 4.000 5.000 3.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 177.000 247.000 195.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.182.000 1.307.000 1.433.000 1.558.000 1.684.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 724.000 682.000 378.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.905.000 1.989.000 1.811.000 1.558.000 1.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.905.000 1.989.000 1.811.000 1.558.000 1.684.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 2.000 0 0
Andre fordringer 636.000 656.000 650.000 377.000 443.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.481.000 3.719.000 3.663.000 4.019.000 3.832.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 4.374.000 4.315.000 4.397.000 4.275.000
Sum eiendeler 7.031.000 6.363.000 6.126.000 5.955.000 5.959.000
Sum opptjent egenkapital 4.068.000 3.872.000 3.694.000 3.388.000 3.228.000
Sum egenkapital 4.164.000 3.972.000 3.796.000 3.490.000 3.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 60.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 789.000 950.000 1.111.000 1.332.000 1.457.000
Leverandørgjeld 28.000 237.000 40.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 565.000 518.000 520.000 1.040.000 1.139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.486.000 686.000 658.000 93.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 1.441.000 1.218.000 1.133.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 7.032.000 6.363.000 6.125.000 5.955.000 5.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.047.000 2.933.000 3.097.000 3.264.000 3.101.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3 3.5 3.9 3.6
Likviditetsgrad 2 2.5 3 3.5 3.9 3.7
Soliditet 59.2 62.4 6 58.6 55.8
Resultatgrad 2 1.9 2.9 2.4 0.3
Rentedekningsgrad 12.7 10.8 12.7 8 2.8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 3 3 4.3 3.7 1.6
Signatur
26.08.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex